Geen nieuwbouw voor poppodium Corneel

Lelystad - Er komt geen nieuwbouw voor poppodium Corneel in Lelystad. De gemeente heeft de mogelijkheden daarvoor onderzocht en concludeert dat de kosten te hoog zijn.

Bij Theaterkwartier

De gemeenteraad heeft begin vorig jaar besloten dat het poppodium een plek zou moeten krijgen in het Theaterkwartier, bij Theater Agora en de nieuwe bioscoop die daar komt. Daarbij heeft men geen termijn gesteld wanneer dat zou moeten gebeuren, maar eerst gevraagd om een onderzoek over de verschillende mogelijkheden en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Hoge investering

Uit dat onderzoek blijkt dat het nieuwe poppodium een capaciteit zou moeten hebben van 600 tot 650 staanplaatsen. Corneel heeft nu een capaciteit van maximaal 450 bezoekers en moet voor grotere concerten uitwijken naar de grote zaal in De Kubus.

Dan kan er gekozen worden voor nieuwbouw of verbouwing van een bestaand pand tot nieuw poppodium. Afhankelijk van die keuze vraagt het om een gemeentelijke investering die kan oplopen tot 12,5 miljoen euro. Daar komt bij dat de exploitatie van het nieuwe poppodium de gemeente ook jaarlijks meer geld gaat kosten. Corneel krijgt nu een subsidie van iets meer dan 350.000 euro per jaar.

Nieuwe klimaatvoorziening

Het college van burgenmeester en wethouders acht zo’n investering niet wenselijk in deze tijd van bezuinigen. ‘Het college ziet na afwegingen op financieel, maatschappelijk en economisch niveau geen mogelijkheid Corneel dichter bij het Theaterkwartier te brengen. Het college heeft daarom aan de raad voorgesteld geen nieuw poppodium in het Theaterkwartier te realiseren.’

Wel wil men investeren in een nieuwe klimaatvoorziening voor het huidige gebouw, omdat het daar nu bij uitverkochte concerten en dancefeesten bijna niet uit te houden is door de hoge temperatuur. Hoeveel dat gaat kosten, is nog niet bekend.