Succes Lelylijnlobby: Kabinet komt met studie haalbaarheid

Emmeloord - ​De initiatiefnemers achter de Lelylijnlobby reageren verheugd op het nieuws dat de ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven een onderzoek naar de haalbaarheid van de Lelylijn starten. Najaar 2020 moet er een rapport liggen.

'Dat we de lobby aardig op het goede spoor hadden wisten we, maar dat we nu al dit station zouden hebben bereikt is veel eerder dan we hadden voorzien', vertelt Wim van Wegen van de Initiatiefgroep Lelylijn.

Dat Den Haag de Lelylijn aanmerkelijk gunstiger is gezind ten opzichte van begin dit jaar heeft vooral te maken met het draagvlak dat er de afgelopen maanden in het noorden van het land is ontstaan. Dit vormde voor veel partijen in de Tweede Kamer een belangrijke voorwaarde om serieus de kansen voor de Lelylijn te willen bekijken.

Enthousiasme

De Initiatiefgroep Lelylijn, die zijn basis heeft in de Noordoostpolder, is vervolgens samen met onder meer VNO-NCW Noord aan de slag gegaan om gemeenten en met name de noordelijke provincies en Flevoland enthousiast te krijgen voor de nieuwe spoorverbinding. Het enthousiasme voor de lijn is aangekomen in Den Haag, bleek maandag.

In de Tweede Kamer werd maandag namelijk bij de behandeling van de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, de zogeheten MIRT, besloten dat in het najaar van 2020 duidelijk moet zijn wat een nieuw spoortraject over de Lelylijn gaat kosten. Vrijwel kamerbreed klonk er waardering voor het feit dat er eindelijk onderzoek komt naar de haalbaarheid van de lijn, meldt de Leeuwarder Courant. Tot eind vorige week wilde het kabinet er niet aan. De kosten zouden namelijk niet opwegen tegen de baten.

Flixbus

SP’er Sem Lacin had graag gezien dat al volgend voorjaar de eerste uitkomsten bekend zijn, omdat provincies, gemeenten en bedrijven staan te springen. Minister Cora van Nieuwenhuizen liet weten dat het zo snel niet kan. Bovendien wil ze een onderzoek naar ‘diverse oplossingsrichtingen’, maar reageerde PvdA’er William Moorlag: ‘We zitten niet te wachten op een Flixbus.’ Ook wees de bewindsvrouw maandag nog op de studie uit 2007. ‘Toen hebben we geconcludeerd dat de meerwaarde relatief beperkt is.’ De kosten werden destijds geraamd op 6 miljard euro.

VVD en CDA vroegen nadrukkelijk om ook Leeuwarden aan te haken op het tracé Lelystad, Emmeloord, Heerenveen, Drachen en Groningen. Rutger Schonis van D66 merkte op de lijn meteen door te trekken naar Duitsland. 

Reistijd verkorten

De Lelylijn moet de reistijd tussen Randstad en het Noorden fors reduceren. Op maandag 2 december vindt er in De Lawei in Drachten een groot symposium plaats, getiteld ‘De Lelylijn: Verbinden met snelheid’.

www.lelylijn.nl