Stationsplein
Door Kees Bakker

Vaagheden in discussie

Dronten - Paul Vermast van GroenLinks heeft helemaal gelijk als hij stelt dat het politieke proces rond de komst van een Lidl naar Dronten-West niet goed is verlopen, om het maar zachtjes uit te drukken.

Er zijn in het verleden allerlei besluiten genomen door de gemeenteraad, maar ik deel zijn herinnering dat daarbij steeds gezegd is ‘U kunt later altijd nog discussiëren over of de komst van een Lidl naar Dronten-West gewenst is’. Dat is de gemeenteraad door meerdere wethouders in meerdere colleges voorgehouden. Dan is het vreemd om nu al een jaar te moeten horen ‘Ja, maar als u tegen bent, had u dat toen en toen moeten laten weten. Nu resten er alleen nog planologische bezwaren, en die zijn er niet’.

Je kunt ook zeggen ‘Dan had de gemeenteraad maar wat beter moeten opletten in het verleden’ en ook dat is niet helemaal onwaar. Maar je gaat ook op de woorden van een wethouder af. En in het verleden lijkt het alsof die wel eens moedwillig zand in de ogen van de gemeenteraad hebben gestrooid, of, minder erg, hen in ieder geval niet hebben gewaarschuwd dat als er toen een besluit werd genomen, dat in principe onomkeerbaar was. 

Tegelijkertijd doet dat niets af aan het feit dat de komst van een Lidl naar Dronten-West een prima zaak is. Die wijk kan dat goed gebruiken. En ik ben het gloeiend eens met Rob van der Schans (D66) dat je het centrum en de winkelstructuur in Swifterbant of Dronten zelf niet helpt door elders concurrentie te verbieden of tegen te gaan. Dat is niet de rol van de politiek, maar het heeft ook geen effect. Want het cijfer dat slechts 59 procent van de inwoners van Swifterbant de boodschappen in het eigen centrum doet, is veelzeggend. Dat is echt een laag percentage. Kennelijk wijken Swifterbanters nu ook al uit naar andere centra of bestellen ze online. Dan doe je Swifterbant een plezier door het bestaande winkelcentrum te versterken waar dat kan. Maar niet door elders concurrentie tegen te werken.