Geen geld van Motiemarkt naar Manege Lelystad

Lelystad - Het voorstel van Leefbaar Lelystad om het restantbedrag van de Motiemarkt aan de Manege Lelystad te schenken, heeft het dinsdag niet gehaald in de gemeenteraad. Van de 35 aanwezige raadsleden stemden er 27 tegen.

Manege in nood

De gemeenteraad stelt jaarlijks 150.000 euro ter beschikking voor de Motiemarkt. Daarmee kunnen goede ideeën en initiatieven uit de samenleving, die tijdens de markt worden ingediend, uitgevoerd worden. Dit jaar is er echter voor een bedrag aan 130.400 aan goede ideeën uitgegeven. Vandaar dat Leefbaar Lelystad voorstelde om de overgebleven 19.600 euro als gemeentelijke bijdrage te geven aan de crowdfundingsactie die voor de Manege Lelystad loopt.

Die is getroffen door de uitbraak van het vaak dodelijke rhinovirus onder haar paarden. Omdat de manege nu veel extra kosten maakt als gevolg van de paardenziekte, te denken valt aan veeartskosten, medicijnen en het schoonmaken en ontsmetten van de stallen, hangt haar een financiële ramp boven het hoofd. Daarmee wordt de manege zelfs in haar voortbestaan bedreigd, want de calamiteitenverzekering van het bedrijf vergoedt schade door paardenziekten niet.

Bang voor precedent

Het leek Leefbaar een mooi gebaar, maar een overgroot deel van de gemeenteraad is het daar niet mee eens. Veel fracties betuigden dinsdag hun medeleven aan de manege en vinden het verschrikkelijk wat daar gebeurt. ‘Maar als gemeente steunen we geen commerciële bedrijven. We zijn bang voor een precedentwerking als we dat wel gaan doen,’ verwoorde Sanne de Wilde (D66) het heersende gevoel. Want als de gemeente één bedrijf in nood helpt, staat het volgende bedrijf volgende week aan de deur. Dat gevoel werd gedeeld door het college van burgemeester en wethouder.

Volgens raadslid Wim Botter van Leefbaar Lelystad wordt daar met twee maten gemeten. Hij wees erop dat het ziekenhuis bij haar verzelfstandiging ruim tien jaar geleden een lening van de gemeente heeft gekregen, die later deels is kwijtgescholden. Hetzelfde geldt voor Theater Agora. Volgens Botter zijn er meer voorbeelden, waarbij hij ook Theaterrestaurant Applaus noemde. De Wilde wees Botter erop dat dat andere situaties waren, en dat Agora geen bedrijf is, maar de twee kwamen niet nader tot elkaar.

Andere hulp

Uiteindelijk werd het voorstel van Leefbaar dus verworpen. Wethouder Janneke Sparreboom gaf aan dat er wel gesprekken zijn geweest met de eigenaar van Manege Lelystad, om hem te wijzen op andere vormen van hulp. Zo zou er via het Ondernemersloket steun kunnen worden aangevraagd in de vorm van een lening. ‘Maar dat is aan de ondernemer zelf.’ Jack Schoone van Leefbaar Lelystad denkt dat dat geen oplossing  is. ‘Er is nu acute nood. Dat soort procedures kosten weken of maanden, zoveel tijd heeft de manege niet.’

Het bedrag dat dit jaar is overgebleven van de Motiemarkt, wordt nu aan het beschikbare bedrag voor volgend jaar toegevoegd. Dat voorstel van SP, D66 en ChristenUnie kreeg wel een meerderheid: 28 stemmen voor en 7 stemmen tegen.