Leerlingen De Boeier houden spontane inzamelingsactie voor Manege Lelystad

Lelystad - Leerlingen van groep 5 (De Dolfijn) van OBS de Boeier hebben tijdens een spontane inzamelingsactie 356 euro opgehaald voor Manege Lelystad. Tijdens de les werd er gesproken over de huidige situatie op de manege, waar al weken de dodelijke variant van het Rhino-virus heerst.

De kinderen waren zo gegrepen door het verhaal over de manege, dat dit aanleiding was om een spontane inzamelingsactie te starten. De kinderen uit De Dolfijn spraken af om zoveel mogelijk lege flessen naar school te brengen en kleurplaten te verkopen, om een zo hoog mogelijk bedrag bij elkaar te verzamelen.

Bergen lege flessen

Dagelijks stroomden de lege flessen binnen en lagen er letterlijk bergen in de klas. Inmiddels zijn alle lege flessen uit het lokaal door juf Janneke bij de verschillende supermarkten ingeleverd. De leerlingen zijn erg trots op het totaalbedrag van 356 euro.

Crowdfundingsactie

Vereniging De Lelyruiters is een crowdfundingsactie voor Manege Lelystad gestart. Met de opbrengst wordt er een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan de verzorging van de paarden en het voortbestaan van de manege. Doneren kan op NL 54 RABO 0346 9172 55 t.n.v. RV & PC Lelyruiters.