Politiek staat achter een Lidl met achttien appartementen in Dronten-West

Dronten - De gemeenteraad van Dronten zal over twee weken instemmen met het bestemmingsplan voor de Lidl en achttien appartementen in Dronten-West. Daarmee staat niets meer de komst van de discountsupermarkt nog in de weg.

Twijfel

Het CDA twijfelt nog of zij het voorstel zal steunen, net als GroenLinks, en de PvdA is tegen. Maar omdat de collegepartijen VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie achter het voorstel staan, en daarin gesteund worden door D66 en de SP, is een meerderheid geen enkel probleem.

Zorgen om Swifterbant

De zorgen van CDA, GroenLinks en PvdA betreffen het effect dat de komst van de discounter zal hebben op de supermarkten in Swifterbant. Daar zitten nu twee supermarkten, allebei in het zogenaamde fullservice-segment. De partijen zijn bang dat de Lidl in Dronten-West voor in ieder geval één van hen de doodsteek zal betekenen en daarmee een negatieve invloed zal hebben op het hele centrum in Swifterbant. De PvdA is daarin het meest stellig. ‘Dan draai je dus bewust middenstanders de nek om,’ hield Roelf Raterink de voorstanders donderdag voor.

Wethouder Roelof Siepel distantieerde zich van die stelling en ook Rob van der Schans (D66) was het daar hartgrondig niet mee eens. Hij stelde dat de winkelstructuur in Swifterbant sowieso al zwak is. ‘Eigenlijk zou je willen dat daar een discountsupermarkt komt. Maar dat kunnen wij als politiek niet regelen.’ Zijn pleidooi wordt bevestigd door de cijfers: slechts 59 procent van de Swifterbanters doet zijn of haar boodschappen in het dorp zelf. De vlucht naar discounters in Biddinghuizen, Lelystad en Dronten is er nu ook al. ‘De Lidl is het probleem niet. Het probleem is de zwakke winkelstructuur in Swifterbant zelf.’ Volgens hem zou de actie gericht moeten zijn op de versterking van die structuur, in plaats van op het tegengaan van concurrentie elders.

Economische bezwaren

En, zo stelt Van der Schans, Dronten-West is een grote wijk, die behoefte heeft aan een discounter. Dus je doet niemand een plezier de komst van een Lidl nu te blokkeren. Los van de vraag of dat nog kan: de gemeenteraad moet nu beslissen of er planologische bezwaren zijn tegen de Lidl op die plek. Economische motieven mogen en kunnen in die discussie geen rol spelen.

Dat is ook het standpunt van het college, die bovendien benadrukt dat de komst van de Lidl onlosmakelijk verbonden is met de 18 appartementen die erbij worden gebouwd. En ook daar is grote behoefte aan.

Politieke proces

Paul Vermast (GroenLinks) gaf aan dat de zorgen over wat de Lidl in West voor Swifterbant zal betekenen, niet het enige is dat zijn partij doet twijfelen. ‘Het gaat ook om de politieke procedure.’ In discussies in het verleden is de gemeenteraad meer dan eens voorgehouden dat er over de wenselijkheid van een Lidl in Dronten-West ooit nog gediscussieerd en besloten kon worden.

Eerder heeft de gemeenteraad in deze procedure steeds ingestemd met voorstellen die de komst van een Lidl naar West mogelijk maken, maar wel onder de gedachte dat de finale discussie nog zou volgen. En nu heeft de gemeenteraad eigenlijk geen keuze meer, want planologische bezwaren zijn er niet en andere bezwaren zouden voor de Raad van State absoluut sneuvelen. ‘Wanneer kan de raad zich nou uitspreken over of een voorgenomen besluit wenselijk is of niet? Waar is het misgegaan?’ vroeg Vermast zich af. Het antwoord bleef uit.

Besluit

Over twee weken zal de gemeenteraad in de besluitvormende raadsvergadering daarom instemmen met de bestemmingsplanwijziging die de komst van de Lidl en de achttien appartementen mogelijk moet maken. Of omdat men vindt dat dit goed is voor Dronten en Dronten-West, of omdat men niet anders kan.

Gerelateerd nieuws