Raad Lelystad stuurt eensgezind signaal naar Den Haag en minister Bruins

Lelystad - De gemeenteraad van Lelystad heeft zich dinsdag voltallig achter een voorstel geschaard, waarin minister Bruno Bruins en de Tweede Kamer ertoe worden opgeroepen komend jaar een 24-uurs spoedpoli te realiseren in ziekenhuis St Jansdal in Lelystad.

Dat moet de opmaat zijn naar een weer volledige spoedeisende eerste hulp en afdeling acute verloskunde, die daarna moeten worden gerealiseerd.

Samenwerking bevorderen

Ook wil de gemeenteraad dat de politiek in Den Haag zich inspant om de samenwerking tussen St Jansdal, het Flevoziekenhuis in Almere en zelfstandige behandelcentra te bevorderen en de ‘samenhang in de zorg in plaats van concurrentie te organiseren en faciliteren’. Verder wil men dat er op de vier belangrijkste zorgvernieuwingen die in het rapport van zorgverkenner Bas Leerink worden genoemd een second opinion wordt uitgevoerd ‘door creatieve, vernieuwende zorgverleners’.

Raad vindt rapport Lerink te conservatief

De gemeenteraad vindt dat het rapport van Leerink, dat in opdracht van de minister is opgesteld, te conservatief is en teveel uitgaat van de bestaande structuren in de zorg, terwijl de situatie in Lelystad juist vraagt om vernieuwingen in de zorg. Men vindt het ook vreemd dat in dat rapport, dat een blik biedt op de toekomst van de zorg in deze regio, het Flevoziekenhuis in Almere buiten beschouwing is gelaten.

Sterk signaal naar Den Haag

GroenLinks nam, gesteund door de SP en het CDA, het initiatief voor het voorstel. Dat dit unaniem door alle zestien partijen in de gemeenteraad werd gesteund, mag als redelijk uniek worden beschouwd. Het is in ieder geval, zo meent de gemeenteraad, een sterk signaal naar de politiek in Den Haag.

Gerelateerd nieuws