Speciale woonunits in Lelystad voor huisvesting statushouders

Lelystad - De Lelystadse gemeenteraad heeft dinsdag besloten dat er op zeer korte termijn 50 woonunits moeten worden gerealiseerd, waar statushouders kunnen worden gehuisvest.

Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen voor 1 maart met een plan te komen. Daarmee moet het tekort aan huisvesting voor statushouders op korte termijn worden opgelost.

Taakstelling

Want die huisvesting, dat is een probleem. De gemeente heeft eerder besloten statushouders, vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, geen voorrang meer te geven op de huurmarkt voor sociale huurwoningen. Het gevolg daarvan is dat het huisvesten van die statushouders stokt, terwijl de gemeente wel aantallen te vestigen statushouders krijgt opgelegd van het Rijk.

Met deze noodoplossing moet dat tekort van 49 nog te vestigen statushouders worden ingelopen en kan er mogelijk al voor een deel worden voldaan aan de taakstelling voor volgend jaar. Als de provincie hiermee akkoord gaat, want die moet er op toezien dat de gemeente aan haar taakstelling voldoet en kan dat anders op kosten van de gemeente op zich nemen. Eerder liet de provincie weten een ‘actieplan’ te eisen van de gemeente.

Buitencategorie

Voor een meerderheid van de gemeenteraad is het een principekwestie statushouders geen urgentie te geven op de woningmarkt. Daarmee lopen de wachtlijsten voor gewone woningzoekenden ook op en dat vindt men niet acceptabel.

Vandaar dat de VVD dinsdagavond met dit voorstel kwam. Bij de 50 te realiseren woonunits gaat het dan om ‘woon-units in de buitencategorie in de vorm van shortstay/midstay/flexwoningen’. ‘De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn relatief laag,’ meent fractievoorzitter Dennis Grimbergen. En Lelystad hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. ‘Een mooi voorbeeld van soortgelijke oplossingen kent de gemeente Waalwijk, waar units met een keurige uitstraling en vorm zijn gerealiseerd voor arbeidsmigranten.’ Het voorstel van de VVD kreeg steun van 20 van de 34 aanwezige raadsleden.