Rechter verbiedt afschieten herten in Oostvaardersplassen

Lelystad - Het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen mag niet meer doorgaan. Dat oordeelde de bestuursrechter in Lelystad dinsdag.

De opdracht van de provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer voor het afschot van edelherten liep tot 1 januari 2020. De provincie wil het aantal terugbrengen tot 490 herten. In het natuurgebied lopen er nu nog zo'n 1500 rond. Maar het aantal van 490 is niet goed onderbouwd, zegt de rechter.

Stichting De Faunabescherming, stichting Dierbaar Flevoland en stichting Fauna4Life maakten bezwaar tegen het afschieten. Ook de noodzaak van het afschieten is onvoldoende onderbouwd, aldus de bestuursrechter.

Aan de andere kant is er een rapport van bioloog Frans Vera, een van de grondleggers van het natuurgebied. Hij stelt dat het verminderen van het aantal herten niet noodzakelijk is voor de bescherming van andere dieren en planten.

Wel geldt de ontheffing uit 2015 nog. Op grond daarvan mogen dieren die lijden worden afgeschoten.

Provincie beraadt zich op uitspraak

De provincie Flevoland beraadt zich op de uitspraak en de consequenties voor het vervolg. Er wordt in het natuurgebied verder gewerkt aan de uitvoering van de overige maatregelen uit het beleidskader, zoals de aanleg van beschuttingsmaatregelen en de reset van het moeras.