Van stapelings problematiek tot cameratoezicht: raad Lelystad komt met ideeën

Lelystad - Bezuinigingen of niet, verschillende partijen in de Lelystadse gemeenteraad hebben dinsdag toch ook een aantal nieuwe ideeën gelanceerd.

Stapelingsproblematiek

Zo wil de PvdA dat er een onderzoek komt naar in hoeverre er in de hulpverlening aan gezinnen sprake is van ‘stapelingsproblematiek’. De ervaring in andere steden leert dat gezinnen die te maken hebben met hulpverlening vaak meerdere vormen van hulpverlening hebben, waarbij er sprake is dan een opstapeling van verschillende problemen. Die worden vaak individueel door een instantie aangepakt, maar met maatwerk kunnen sommige problemen ook in één keer en door minder hulpverleners worden aangepakt. Onderzoek moet uitwijzen of hier in Lelystad ook sprake van is en of de hulpverlening in dat geval effectiever kan worden ingezet.

Rotondes en eenzame ouderen

JongLelystad vraagt ook om twee onderzoeken. Ten eerste wil de partij onderzocht hebben of het mogelijk is om ouderen die een hond hebben vrij te stellen van hondenbelasting. Die belasting wordt in de plannen van het college van b+w verhoogd, maar het hebben van een hond is juist voor veel ouderen een prima manier om eenzaamheid tegen te gaan. Daarnaast wil de partij dat er onderzocht wordt of rotondes in Lelystad ‘geadopteerd’ kunnen worden door bedrijven, die daar dan een reclameboodschap op kwijt kunnen, maar ook verantwoordelijk worden voor het onderhoud. In het verleden is dat idee overigens al vaker geopperd en onderzocht, maar tot nu toe bleek daar te weinig animo voor te zijn.

Cameratoezicht

Leefbaar Lelystad wil dat er opnieuw gekeken wordt naar de mogelijkheden om in de stad en rond uitgaansgebieden cameratoezicht toe te passen. De partij wordt daarin gesteund door de PVV, die stelt ‘Marokkaans tuig op verschillende pleintjes regeert’. Leefbaar wil weten wat de mogelijkheden zijn en wat het kost, cameratoezicht.

Motiemarkt en OZB

Leefbaar wil ook dat de voorgestelde bezuinigingen op de Motiemarkt en ‘Mensen maken de Buurt’, die in en na 2023 jaar in de meerjarenbegroting zijn opgenomen, worden geschrapt. De partij vindt het niet terecht dat deze gemeenteraad een besluit neemt om twee succesvolle vormen van burgerparticipatie te schrappen, terwijl dat dan pas in een volgende gemeenteraad na de verkiezingen wordt uitgevoerd. Verder wil de partij dat de voorgestelde verhoging van de hondenbelasting wordt geschrapt en dat de 60.000 euro die dat oplevert wordt gehaald uit een verhoging van de Onroerend Zaakbelasting. Dan betalen alle burgers mee, niet alleen de hondenbezitters.

Weinig enthousiasme

In totaal zijn er door de gemeenteraad twintig voorstellen ingediend. Die worden op vijf na allemaal ontraden door het college van b+w. In vier gevallen is b+w neutraal en in één geval is men enthousiast: over de eerstgenoemde motie van de PvdA.

De gemeenteraad beslist op 19 november over de voorstellen. Komende dinsdag gaat men er in een motiemarktachtige setting eerst met elkaar over in gesprek.