Gemeente Dronten gaat kijken hoe zij de veteranenstichting kan ondersteunen

Dronten - De gemeente gaat bekijken hoe men de Stichting Veteranen Gemeente Dronten kan ondersteunen. Dat voorstel van Leefbaar Dronten, dat donderdag mede werd ingediend door VVD, ChristenUnie en D66, werd uiteindelijk unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Onder druk

De stichting die opkomt voor de veteranen die in Dronten wonen, militairen die tijdens conflicten of vredesoperaties namens Nederland zijn uitgezonden naar het buitenland voor missies, is al jaren erg actief. Ze organiseren activiteiten, komen regelmatig bij elkaar en geven gastlessen op scholen. Daarmee wil de stichting opkomen voor de naar schatting 650 veteranen die in Dronten wonen en de samenleving informeren en begrip bijbrengen over wat zij gedaan hebben, in dienst van het Vaderland.

De financiële middelen van de stichting staan echter constant onder druk en op basis van de huidige lokale regelgeving komt de stichting niet in aanmerking voor aanvullende gemeentelijke subsidies.

Voortouw

Leefbaar Dronten nam daarom het voortouw om de gemeente in gesprek te laten gaan met de stichting en te kijken waar en hoe men haar kan ondersteunen. En als dat geld gaat kosten, omdat er incidentele of structurele financiële steun nodig is, valt daar wat de vier indienende partijen betreft ook over te praten.

‘Het is voor de huidige en toekomstige generaties wenselijk dat er een blijvend besef is dat de vrijheid die wij nu kennen niet vanzelfsprekend is’ is één van de motiveringen bij het voorstel. Volgend voorjaar moet er daarom een voorstel liggen.

Kleine fittie

Twee weken geleden leidde de bespreking van het voorstel nog tot een kleine botsing tussen burgemeester Jean Paul Gebben en fractievoorzitter Paul Vermast van GroenLinks. Gebben sprak zijn steun uit voor het voorstel, maar Vermast vroeg zich af of andere beroepsgroepen nu ook op steun van de gemeente kunnen rekenen. Leraren, bakkers, boeren, zij doen toch ook allemaal goed werk? Gebben reageerde daar gepikeerd op en stelde dat je soldaten niet kunt vergelijken met bakkers.

Donderdag werd dat misverstand uit de weg geruimd. ‘Twee weken geleden was er een kleine fittie tussen mij en de heer Vermast. Wat ik wilde aangeven is dat er een verschil is tussen veteranen en bakkers, niet tussen soldaten en bakkers,’ zei de burgemeester. GroenLinks stemde vervolgens ook met het voorstel in.