Deelnemers doorstroomproject Centrada zijn bekend

Lelystad - Meer dan 100 huurders hebben zich aangemeld voor het doorstroomproject van woningcorporatie Centrada in Lelystad. Door middel van loting is bepaald dat twintig van hen mogen verhuizen van een (te) grote huurwoning naar een kleinere woning.

Wethouder Janneke Sparreboom trok onlangs uit een verhuisdoos vol aanmeldingen 20 lootjes en overhandigde deze aan directeur-bestuurder Martine Visser van Centrada. Alle geïnteresseerden zijn inmiddels geïnformeerd over de status van hun aanmelding.

'Een mooie test'

Janneke Sparreboom: 'Het is belangrijk om mensen in Lelystad aan passende woonruimte te helpen. Centrada heeft daarin een belangrijke taak en verantwoordelijkheid. Met een groeiende woningmarkt waarin ook Centrada weer nieuwe woningen bouwt, onder andere geschikt voor senioren, zijn de mogelijkheden daarvoor vergroot. Dit doorstroomproject is een mooie test om te kijken of het werkt om een keten van verhuisbewegingen op gang te brengen waarin meerdere mensen aan een woning komen die bij hun situatie past'.

Eengezinswoningen komen vrij

Martine Visser: 'Wij zijn blij dat we met het doorstroomproject huurders die graag kleiner willen wonen actief kunnen ondersteunen binnen het verhuistraject. Door deze verhuizingen komen ook nog eens eengezinswoningen vrij voor jonge gezinnen; een doelgroep die steeds moeilijker een passende woning kan vinden. Omdat deze jonge gezinnen op hun beurt ook weer doorstromen, ontstaat er een keten van verhuisbewegingen'.

Thuisgesprekken binnenkort van start

Om huurders binnen het verhuistraject op weg te helpen en te ondersteunen, heeft Centrada een nieuwe rol in het leven geroepen: de verhuisadviseur. Deze adviseurs gaan binnenkort langs bij de 20 geselecteerde kandidaten. Dit zijn huurders die vaak al langer willen verhuizen, maar opzien tegen de rompslomp die een verhuizing met zich meebrengt. De verhuisadviseurs van Centrada kijken samen met de huurders of er obstakels zijn en hoe ze deze eventueel weg kunnen nemen. Daarnaast brengen zij de woonwensen in kaart en zoeken ze actief naar een kleinere woning.