'De liefde voor paarden houdt ons op de been'

Lelystad - ‘Wat ons op de been houdt? De liefde voor onze paarden’, zegt Karst van der Laan, mede-eigenaar van Manege Lelystad. De manege wordt sinds vorige maand geteisterd door het Rhino virus (de neurologische en gevaarlijkste variant).

De eigenaren van de manege werken met hulp van medewerkers, pensionklanten en vrijwilligers dag en nacht om verdere besmetting te voorkomen en de dieren zo goed mogelijk te verzorgen.

Er zijn inmiddels vier paarden overleden aan de ziekte en er zijn momenteel ruim 20 zieke en besmette paarden. De zieke paarden hebben koorts, een snotneus en dikke benen. Sommigen hebben verlammingsverschijnselen.

Quarantaine

‘De verspreiding van het virus vindt voornamelijk plaats door direct contact tussen paarden en het virus kan ook door mensen (via kleren en handen) worden overgedragen. De manege is daarom verdeeld in verschillende gebieden’, legt Karst uit. ‘Zieke en besmette paarden staan in quarantaine. De mensen die hen verzorgen dragen beschermende kleding, ze krijgen medicijnen en extra vitaminen en ze worden dagelijks bezocht door een dierenarts.’

De gezonde paarden worden ook nauwlettend in de gaten gehouden. ‘We temperaturen hen twee keer per dag, om zo verhoging op tijd vast te kunnen stellen. De stallen van de paarden die in quarantaine moeten (of van het ene quarantainegebied naar het andere gebied worden verplaatst) worden helemaal gereinigd en gedesinfecteerd. Dit proces per box duurt een uur of 6.’

Onmacht

‘Deze periode is voor alle betrokkenen slopend en emotioneel. Ik vergelijk het met water dat van een helling loopt. Je wil het tegenhouden, maar je hebt maar één bezem. We doen er alles aan om het virus weg te krijgen, maar toch hebben we telkens weer te maken met nieuwe zieke of besmette paarden. Het gevoel van onmacht is groot.’

‘We zijn aan het overleven en proberen grip op de situatie te krijgen. Het is ontzettend fijn om te merken hoeveel steun we van iedereen krijgen. Zo heeft een medewerker van Wageningen Universiteit ons al in het beginstadium geadviseerd over de maatregelen die we moeten nemen om het virus uit de stallen te krijgen. Deze adviezen volgen we uiteraard op. We worden ondersteund door de FNRS, sectorraad paarden en vele klanten en paardenliefhebbers bieden hun hulp aan bij bijvoorbeeld het schoonmaken van stallen of brengen gratis ontsmettingsmiddelen en wegwerpoveralls’, zegt Karst.

Crowdfunding

De huur van noodboxen, het kopen van desinfectiemiddelen, extra stro, vitaminepreparaten en medicijnen kosten vele duizenden euro’s. Tel daar de dierenartskosten bij op en vele gederfde inkomsten… ‘De financiële nood is hoog en we zijn daarom heel blij met de crowdfundingsactie van rijvereniging de Lelyruiters.’

‘De manege is op dit moment vooral bezig met crisismanagement. Hoe zorgen we ervoor dat er geen nieuwe zieke paarden bijkomen? En hoe kunnen we de paarden die wel ziek zijn zo verzorgen dat ze er weer bovenop komen’, legt Sonja Koopmans van de rijvereniging uit. ‘Als Lelyruiters willen we de manege ondersteunen door geld in te zamelen.’

‘De actie is de afgelopen twee weken op Facebook massaal gedeeld en er komen allerlei acties van de grond om de manege te helpen. Die saamhorigheid en betrokkenheid is fantastisch’, vertelt ze.

[De tekst loopt door na de foto]

Flessen verzamelen

‘Zo heeft rijvereniging de Orcaruiters uit Urk oliebollen gebakken en verkocht met als opbrengst € 320,- voor Manege Lelystad. Kinderen hebben lege flessen opgehaald en gecollecteerd en er zijn vele donaties binnen gekomen: van 10 euro tot enkele honderden euro’s.’

‘Vorige week kregen we van een meisje een enveloppe met 105 euro. Haar ouders hadden er 100 euro in gedaan en ze had zelf 5 euro uit haar spaarpot gehaald. Zo lief!’ zegt Karst ontroerd. Sonja: ‘We zien dat financiële schade naar verwachting in de tonnen zal lopen. Door middel van deze actie hopen we een bijdrage te kunnen leveren in bijvoorbeeld de vervanging van de bodems van de rijbanen, waar nu paarden in quarantaine staan. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de paarden èn de manege er weer bovenop komen.’

Alternatief voor paardrijles

Momenteel zijn alle manegelessen gecanceld. Voor de 80 volwassenen en 400 kinderen wordt een alternatief programma samengesteld. Zo kunnen kinderen zich voor 6 november (de dag waarop in het onderwijs gestaakt wordt) inschrijven voor een paardenknutselochtend bij Grand café 4 Engelen. Hier kunnen kinderen een paardentaart maken voor hun lievelingspaard of pony, ze kunnen hoefijzers versieren en mogen deelnemen aan een stokpaardjesrace.

Karst: ‘Er worden de komende weken op verschillende locaties theorielessen georganiseerd, bij Ruitersportcentrum Zeewolde kunnen de paardenliefhebbers meedoen aan clinics en workshops en mensen kunnen zich inschrijven voor excursies, zoals bijvoorbeeld op het bedrijf van eventingamazone Alice Naber in Biddinghuizen.’

‘We hopen dat we deze periode snel achter ons kunnen laten… maar de realiteit is dat we zeker nog een paar weken zullen moeten doorzetten’, besluit Karst.

Manege bestaat sinds 1982

Manege Lelystad wordt gerund door de familie Van der Laan. Het bedrijf bestaat sinds 1982. Je vindt er zowel manegepaarden (45) als paarden van pensionklanten (45). Naast de reguliere paardrijlessen is er een groep van 20 ruiters en amazones met een beperking die wekelijks paardrijles krijgt. ‘Bij ons leren mensen niet alleen paardrijden, maar ook met paarden omgaan. Het mooie van paarden is dat ze je spiegelen. Ze maken je heel bewust van je gedrag en houding’, aldus Karst van der Laan.

Crowdfundingsactie

De Lelyruiters startten twee weken geleden een crowdfundingsactie. Hiervoor is, met medewerking van Rabobank Flevoland, een speciaal rekeningnummer geopend. Het rekeningnummer is NL 54 RABO 0346 9172 55 t.n.v. Lelyruiters o.v.v. Crowdfunding Manege Lelystad. Ieder bedrag om de paarden en de manege te steunen is welkom. Er is inmiddels ruim 14.000 euro ingezameld.

Kijk voor meer informatie op de website van Manege Lelystad.