Inwoners gemeente Dronten worden betrokken bij herijking

Dronten - Inwoners van Dronten worden op twee momenten geraadpleegd over waar de gemeente op kan bezuinigen en waar men eventueel meer inkomsten uit kan halen. De eerste actie in deze herijkingsprocedure is een online consultatie.

Ideeën en uitleg

Dat stelt het college van burgemeester en wethouder voor aan de gemeenteraad. Bij de online enquête gaat het er niet alleen om ideeën op te halen. Ook het begrip ‘herijken’ zal nader worden uitgelegd en er zal worden aangegeven wat het verschil is tussen eenmalige uitgaven en structurele uitgaven. In de eerste categorie vallen bijvoorbeeld de verbouwing/renovatie van het gemeentehuis, de bouw van het nieuwe zwembad en de herinrichting van De Zuid.

De resultaten daarvan worden gedeeld met de gemeenteraad en besproken in een aparte ‘raadsactiviteit’. Het college zal daarvoor een aantal scenario’s hebben uitgewerkt van hoe de herijking zou kunnen plaatsvinden.

Voorstellen

Daarna zal er een speciale bijeenkomst met bewoners worden georganiseerd, waarbij met hen het gesprek wordt aangegaan over de uitkomsten van de online consultatie en de scenario’s. Die bijeenkomst zal breed worden aangekondigd, maar de deelnemers aan de online consultatie zullen specifiek worden uitgenodigd.

De consultatie moet in december en januari plaatsvinden. In januari vindt dan de eerste bijeenkomst met de gemeenteraad plaats. In februari wordt de tweede bijeenkomst, met bewoners, worden gehouden. Dat alles moet leiden tot voorstellen waarbij de gemeente structureel 1,5 tot 3 miljoen euro per jaar minder kwijt is. De voorstellen zullen vervolgens worden betrokken bij de vaststelling van de Kadernota in mei 2020.

Kosten

De kosten van het totale participatieproces rond de herijkingsprocedure worden geraamd op 14.000 euro.