Volgende stap voor Lidl in Dronten-West

Dronten - Er zijn dertien zienswijzen binnengekomen op het bestemmingsplan voor bouw van de Lidl met daaromheen 18 appartementen in Dronten-West. Dat heeft geleid tot twee kleine aanpassingen.

De gemeente legt het bestemmingsplan nu ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Die moet het beoordelen op de ruimtelijke ordeningseisen. Als het wordt vastgesteld, kan de supermarktketen de omgevingsvergunning aanvragen en beginnen met de bouw.