Lelystad laat vrijwillig vuurwerkvrije zones aan de burger over

Lelystad - De gemeente Lelystad wil bewoners komende jaarwisseling de mogelijkheid bieden een vrijwillig vuurwerkvrije zone in te stellen. Maar dan moet daarvoor wel draagvlak zijn in de rest van de straat of buurt.

Bewoners die hun straat of buurt vuurwerkvrij willen hebben, kunnen een aanvraag indienen. Met posters wordt dan aan mensen gevraagd geen vuurwerk af te steken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Een voorwaarde is dat er in de buurt voldoende draagvlak voor de vuurwerkvrije zone is en dat de initiatiefnemer dit ook kan aantonen. De gemeente stelt de posters beschikbaar aan de initiatiefnemers. Omwonenden zijn zelf verantwoordelijk voor het vuurwerkvrij houden van de vrijwillig vuurwerkvrije zone.

Aanvragen

De gemeente heeft een kort stappenplan gemaakt aan welke voorwaarden een vrijwillig vuurwerkvrije zone moet voldoen om ondersteund te worden door de gemeente. Het stappenplan is terug te vinden op www.lelystad.nl/lelystadvuurwerkvrij.  Voor aanvullende vragen kan contact opgenomen worden met één van de bewonersconsulenten van de gemeente. Aanvragen kunnen worden ingediend door een mailtje te sturen naar veilig@lelystad.nl.

Aanvragen dienen uiterlijk 30 november bij de gemeente binnen te zijn.