Gemeenteraad blokkeert perifere detailhandel langs Dronterringweg

Dronten - De Dronter gemeenteraad heeft donderdagavond het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein van de Poort van Dronten vastgesteld. Daarbij heeft men ook besloten dat er geen ‘perifere detailhandel’ mag komen. Tot groot verdriet van wethouder Roelof Siepel.

Ruimte

Perifere detailhandel is detailhandel die moeilijk inpasbaar is in bestaande winkelgebieden vanwege de grootte van de winkels en de bevoorrading. Daarbij kan gedacht worden aan tuincentra, autobedrijven, zaken in caravans of boten, bouwmarkten en zaken in sanitair, keukens en woninginrichting.

De VVD en het CDA namen het initiatief om deze zaken uit te sluiten van vestiging op de Poort van Dronten. De praktijk leert dat deze winkels ook vaak aan een vorm van detailhandel doen die schadelijk is voor winkels in de bestaande centra. Paul Gach (VVD) noemde daarbij het voorbeeld van een winkel in woninginrichting die tijdens Sinterklaastijd ook speelgoed verkoopt. Daar valt ook moeilijk op te handhaven. Bovendien heeft de gemeente in de Retailvisie vastgelegd dat perifere detailhandel zich moet vestigen in Business Zône Delta en is er ook nog ruimte langs de Noord, al moeten die zaken in de visie van de gemeente op termijn ook verdwijnen.

Zichtlocatie

De gemeente had graag gezien dat met name langs de strook langs de Dronterrinweg wel perifere detailhandel mogelijk is, onder strenge voorwaarden. Zoals de voorwaarden dat het niet ten koste mag gaan van de winkelcentra en dat het moet gaan om zaken die zich ook niet in een winkelcentrum kunnen vestigen.

Wethouder Roelof Siepel is namelijk bang nu ‘Nee’ te moeten verkopen tegen bedrijven. Hij noemde als voorbeeld een lokale autohandelaar, die wil uitbreiden op een zichtlocatie. Door het voorstel van de VVD en het CDA kan die zich nu alleen wenden tot bestaande panden die perifere detailhandel mogen vestigen en twee nog beschikbare kavels voor nieuwbouw, die ook niet in eigendom van de gemeente zijn. De gemeente heeft namelijk geen gronden meer in het bezit waarop perifere detailhandel is toegestaan. ‘Als die autohandelaar dus langskomt, moeten wij zeggen dat de gemeente hem niet kan helpen.’

Onvermurwbaar

Voor de twee partijen was dit argument echter onvoldoende om van mening te veranderen. Zij zien het probleem niet, want er zijn dus nog wel locaties waar perifere detailhandel zich kan vestigen. Dan moet de gemeente belagstellenden maar doorverwijzen naar de pand- en kaveleigenaren. En omdat de twee de steun kregen van Leefbaar Dronten, is het voorstel aangenomen.

Tot verdriet van de andere partijen. ‘Er is inderdaad wel ruimte, maar daar gaan wij dus niet over,’ reageerde Danieke van Baal (GroenLinks). ‘Ik ben met stomheid geslagen. ‘Dronten geeft je de ruimte’, maar dus niet aan perifere detailhandel,’ reageerde Suzanne Stoop (PvdA).