Konikpaarden verhuisd naar Oostvaardersveld en de Krammerse Slikken

Lelystad - Twee groepen konikpaarden zijn donderdag verhuisd vanuit de Oostvaardersplassen naar twee nieuwe leefgebieden: het Oostvaardersveld bij Lelystad en de Krammerse Slikken in Zuid-Holland. De dieren gingen, net als bij eerdere transporten, per familiegroep de vrachtwagen in om zoveel mogelijk rust te houden in de groepen.

'Het inladen verliep net als bij de voorgaande transporten rustig en voorspoedig', meldt boswachter Mikal Folkertsma.

Zuidelijk deel Oostvaardersveld

De eerste groep paarden is donderdagmorgen naar het zuidelijke deel van het Oostvaardersveld gebracht en is daar inmiddels al druk hun nieuwe gebied aan het verkennen. Folkertsma: 'In dit deel van het Oostvaardersveld is de vegetatie sterk aan het verruigen en is de inzet van deze paarden, naast de al aanwezige paarden, nodig om de ecologische doelen beter te dienen. Door de begrazing ontstaat een gevarieerder gebied met kortere graslanden, ruigere delen en stukken waar struiken domineren'.

Krammerse Slikken

De tweede groep is op dit moment onderweg naar de Krammerse Slikken. Dit is een buitendijks natuurgebied ten zuiden van Oude-Tonge met een omvang van circa 160 hectare. Folkertsma: 'Momenteel wordt het gebied in Zuid-Holland begraasd door koeien in de vorm van seizoensbegrazing met 50 à 60 dieren. Aanvullend op deze begrazing komen daar koniks bij, vanwege hun wijze van begrazing en het bijkomende effect op de vegetatie. Het gebied dreigt te verruigen en vanuit ecologisch perspectief is daarom paardenbegrazing gewenst'.