Werkloosheid hoogopgeleiden in Flevoland daalt sterk

Lelystad - Het UWV verstrekte eind september 6.635 WW-uitkeringen in Flevoland. Dat waren er 215 minder dan in augustus, een daling van 3,1 procent. De werkgelegenheid onder hoogopgeleiden neemt met 16 procent het meest af.

De landelijk daling van het aantal uitkeringen in september was met 1,4% minder sterk dan in Flevoland. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, lag met 3% in september 2019 in Flevoland boven het landelijk WW-percentage van 2,6%. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland met 939, ofwel 12,4%. In geheel Nederland bedroeg de daling het afgelopen jaar 14,7%.

Het aantal uitkeringen dat UWV in Flevoland aan hoogopgeleiden verstrekte, daalde met 259 van 1.845 in 2018 naar 1.586 (-14%). Bij hoogopgeleiden in Flevoland is de procentuele daling van de WW-uitkeringen lager dan bij werkzoekenden zonder een hbo- of wo-opleiding (-16%). Van alle openstaande vacatures is ongeveer een derde voor functies op de hoogste beroepsniveaus met complexe tot zeer complexe taken. Eind september 2019 ging in Flevoland bij werkzoekenden met een bekend opleidingsniveau ongeveer 30% van de verstrekte WW-uitkeringen naar werkzoekenden met een hbo- of wo-opleiding.

Hoogopgeleiden

De meeste WW-uitkeringen van hoogopgeleiden uit Flevoland gaan naar werkzoekenden die op zoek zijn naar een bedrijfseconomische of administratieve functie (473) of een managementfunctie (289). De beroepsgroepen waar hoogopgeleiden aanvullend veel naar zoeken zijn functies met complexe tot zeer complexe taken zoals: Adviseurs marketing, public relations en sales; Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs; Specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling; Vertegenwoordigers en inkopers en Directiesecretaresses.

Groei

UWV verwacht dat komend jaar het aantal banen van werknemers verder groeit. Tot de groeisectoren behoren onder meer ICT, openbaar bestuur, zorg & welzijn en zakelijke diensten. De vraag vanuit deze sectoren biedt kansen aan hoogopgeleiden.