Veel ideeën uit Motiemarkt omarmd en gehonoreerd door politiek

Lelystad - De gemeenteraad heeft dinsdagavond vergaderd en gestemd over een veel van de ideeën die inwoners hebben ingebracht tijdens de motiemarkt. Daarbij is een groot aantal voorstellen overgenomen.

Van groot tot klein

Zo zal de gemeente een symbolisch bedrag van 50 cent per inwoner aan Batavialand schenken, met als doel de Batavia op het droge te krijgen. Ook komt daar apart nog een bedrag van 10.000 euro bij, waarmee de totale bijdrage op 50.000 euro komt. Dat is al een forse hap uit het budget van de motiemarkt, 150.000 euro, maar het zat andere initiatieven niet in de weg.

Want niet ieder idee kostte zoveel geld. Zo kan de Dierenvoedselbank een bescheiden bijdrage van 900 euro tegemoet zien, waarmee zij een stichting kan oprichten, een website kan maken, twee extra uitgiftepunten kan beginnen en extra donateurs en voedsel kan werven. De veteranen in Lelystad, die een eigen stichting willen oprichten, krijgen een startsubsidie van 6.500 euro.

Dieren, ouderen en jongeren

Verder kan de Ponyclub een bijdrage tegemoet zien van 12.500 euro om de toegangsweg en parkeerplaatsen op te knappen, krijgt het Overlegorgaan Ouderenbonden Lelystad 15.000 euro om elke twee weken een pagina met nieuws en informatie voor ouderen in de FlevoPost te plaatsen, zal de hondenuitlaatplek in het Bultpark voor 1.500 euro worden opgeknapt en kan er in de net vandaag geopende URBN Village, een ontmoetingsplek voor jongeren in het Stadshart, een steunpunt voor jonge ondernemers worden geopend.

Stadshart

Het Stadshart was op de motiemarkt vertegenwoordigd met diverse ideeën van bewoners. Die zijn dinsdag niet allemaal aangenomen, maar een aantal verzamelende initiatieven werden wel gehonoreerd. Zo kan kunstenares Isis van den Berg een plekje zoeken voor haar zes graffitikunstwerken, grote en kleurrijke harten, die zo een jaar te zien zullen zijn in het Stadshart.

Ook worden er plekken gezocht voor speeltoestellen, een ontmoetingsbankje dat tevens dient als bescheiden publiekstrekker en fotomogelijkheid en bewegingstoestellen om fit te blijven, allemaal hufterproof natuurlijk.

Meer goed nieuws

Ook goed nieuws voor culturele broedplaats ’t Lapp. Deze instelling is haar vaste locatie kwijt en zoekt een nieuw onderkomen. Om hen daarbij te helpen krijgen ze een eenmalige bijdrage van 12.500 euro.

De computerlessen voor ouderen in de Brink kunnen uitbreiden van twee naar vier dagdelen, en ook goed nieuws, ook als je 50 bent en niet zo handig bent met computers, mag je je in dit geval al ‘oudere’ noemen. Verder is er geld voor de uitbreiding van de bijenstrook en de start van een voedselbos in de Waterwijk, is er geld voor een project om op tien scholen ontbijten en een gezonde levensstijl te promoten, kan Corneel voor haar pand een tegelasbak gaan plaatsen en zal de gemeente gaan kijken of de afvalwaterafvoer bij het dierenpark in het Stadshart milieuvriendelijker kan worden gemaakt.

Niet gehonoreerd

Dan zijn er ook nog twee initiatieven die niet gehonoreerd zijn, maar toch ook weer wel. Zo zal de steiger in de vijver in de Waterwijk vanuit het reguliere onderhoud worden opgeknapt en gaat wethouder Nelly den Os met bewoners en het Waterschap in gesprek, om te zien of het talud aan de slootkant van de Kempenaar 30 kan worden opgeknapt.

En ja, dan zijn er ook nog initiatieven die niet zijn gehonoreerd door de gemeenteraad. Zo komt er geen nieuwe verkiezing voor ‘Vrijwilliger van het jaar’, komt er geen ‘circulair ambachtscentrum’ voor het hergebruik van goederen die worden weggegooid, maar nog wel kunnen worden opgeknapt, krijgen de groepen zeven uit het primair onderwijs geen educatief uitje naar het Swifterkamp aangeboden en komt er geen Wall of Lane of Fame met portretten van Lelystedelingen die veel hebben betekend voor de stad. Ook komt er geen groenmarkt voor mensen die hun tuin willen vergroenen, krijgen rolstoelwandelgroepen niet nog eens een jaarlijkse ondersteuning van 1.000 euro, krijgt de techniekwedstrijd voor jongeren geen steun, zal de gemeente niet voor iedere inwoner een boom planten, krijgt Mamyo geen bijdrage voor een muziekact op haar jaarlijkse festival en gaat men ook niet aan de slag om bij iedere invalsweg van Lelystad een Kindcentrum te krijgen.