Waterschap verwerkt Lelystads maaisel tot Bokashi

Lelystad - Waterschap Zuiderzeeland start dit najaar met een proef om een deel van het maaisel uit het stedelijk water van Lelystad te laten verwerken tot Bokashi. In totaal gaat het om 400 ton maaisel dat wordt omgezet in een ‘bodem verbeterend materiaal’ voor de landbouw.

Bij de Bokashi-methode worden micro-organismen en oergesteentematerialen aan het maaisel toegevoegd. De hoop maaisel wordt daarna luchtdicht afgedekt en acht tot tien weken gefermenteerd. Hierdoor is er nagenoeg geen CO2-uitstoot en blijven koolstof en andere voedingsstoffen behouden. Vervolgens wordt de Bokashi uitgereden op landbouwgronden binnen een straal van vijf kilometer van Lelystad.

De proef draagt bij aan de circulaire economie. Bovendien verkleint het waterschap zijn CO2-uitstoot.