Grootste zonnepark van Flevoland in gebruik genomen bij Flevokust Haven

Lelystad - Het grootste zonnepark van Flevoland is onlangs in gebruik genomen. Het gaat om het 30 hectare grote zonnepark van Engie bij Flevokust Haven.

De gemeente Lelystad, Engie en de provincie hebben eind 2016 een intentieovereenkomst gesloten waarbij de gezamenlijke inzet is om te komen tot een duurzame gebiedsontwikkeling van Flevokust Haven. Onderdeel van die overeenkomst is de realisatie van een zonnepark. Die ambitie is verder uitgewerkt en heeft geleid tot het zonnepark dat nu in gebruik genomen is met een capaciteit van 30 hectare en 30 megawatt.

50 procent meer vermogen

Het zonnepark levert 30 megawatt op in plaats van de in eerste instantie geplande 20 megawatt. Dit werd mogelijk door te kiezen voor een lagere hellingshoek van 10 graden in plaats van 20-25 graden.

Aantrekkelijk voor bedrijven

Lelystad en de regio daaromheen wordt steeds aantrekkelijker voor bedrijven en hun werknemers. De haven onderscheidt zich door uitstekende verbindingen via water, spoor, weg en lucht. De bedrijven geven een boost aan de economische ontwikkeling van de stad en de regio en stimuleren de werkgelegenheid. 'Een energiecentrale als Engie dicht in de buurt met een groot zonnepark kan voordelen bieden voor bedrijven die veel energie nodig hebben. Bovendien draagt het zonnepark bij aan de duurzaamheidsdoelstelling die we hebben als gemeente: energieneutraal in 2025', aldus wethouder Janneke Sparreboom.