Eerste archief overgebracht in e-Depot Het Flevolands Archief

Lelystad - De provincie Flevoland bracht maandag als eerste haar digitale archiefbescheiden over aan het e-Depot van Het Flevolands Archief. De ondertekening van de Akte van overbrenging door gedeputeerde Jan-Nico Appelman maakte deze gebeurtenis officieel.

Dit was de afsluiting van de pilot e-Depot met de provincie. Het doel van deze pilot was om een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen met de organisatie die archiefstukken overbrengt en om praktijkervaring op te doen. Verder werd duidelijk wat er nodig is om aan te kunnen sluiten bij het e-Depot.

Het e-Depot slaat niet alleen informatie op, maar garandeert de houdbaarheid van deze informatie voor langere tijd. Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkelde software waarmee informatie vindbaar en bruikbaar blijft.