Windplan Groen wil intensieve veehouderijen tijdelijk stilleggen

Dronten - Windplan Groen, dat een kleine 90 windmolens wil bouwen op het grondgebied van Dronten en een klein stukje van Lelystad, heeft een oplossing gevonden voor het stikstofprobleem. Door tijdelijk de intensieve veehouderij-activiteiten van twee agrarische bedrijven in het gebied stil te leggen, is de bouw van de windmolens geen probleem.

Brief

Dat staat in een informatiebrief aan de gemeenteraad. Op zich heeft energie uit wind een positief effect op de stikstofuitstoot. Tijdens de bouw van windmolenparken komt er echter wel stikstof vrij. Dat moet door een recente uitspraak van de Raad van State worden gecompenseerd, zodat natuurgebieden geen extra stikstof te verwerken krijgen.

Bouw en opslag

Windplan Groen stelt daarom voor de intensieve veehouderij-activiteiten van twee agrarische bedrijven in haar gebied tijdens de bouw van het windmolenparken stil te leggen. De opstallen en erven van die bedrijven zullen dan worden gebruikt voor de bouw van de windturbines en bijbehorende voorzieningen, zoals opslag en kantoor. Daarmee wordt de stikstofuitstoot tijdens de bouw van de windmolens voldoende gecompenseerd. Als het windmolenpark dan klaar is, kunnen de bedrijven hun veehouderij-activiteiten weer voortzetten. De provincie is akkoord met deze oplossing.

Net rendabel

De oplossing is wel opmerkelijk, omdat tot nu toe steeds werd gesteld dat de economische basis onder Windplan Groen wankel is: het plan is maar net rendabel. Daarom kunnen enkele windmolens die in de buurt van Ketelhaven en Biddinghuizen worden geplaatst en waar veel verzet tegen is, niet uit het plan worden geschrapt.

Eerder al konden echter wel twintig windmolens uit het plan sneuvelen vanwege de hoogtebeperkingen voor windmolens rondom Lelystad Airport. Dat wekte al verbazing op bij tegenstanders van het plan in Ketelhaven en Biddinghuizen, omdat de rendabiliteit hierdoor blijkbaar niet in het geding kwam. Nu kunnen er kennelijk ook twee veehouderij-activiteiten in het gebied tijdelijk worden stilgelegd zonder de rendabiliteit van het plan aan te tasten.

Zienswijzen

Tegen Windplan Groen zijn in een procedure 706 zienswijzen ingebracht, waarvan 154 unieke zienswijzen. Verreweg de meeste komen uit Biddinghuizen en Ketelhaven. Daar zijn bewoners bang voor slagschaduw, geluidsoverlast, waardedaling van koopwoningen en horizonvervuiling.


Gerelateerd nieuws