Boerenprotest bij provinciehuis (fotoreportage)

Lelystad - Flevolandse boeren voerden maandagmiddag actie bij het provinciehuis in Lelystad. Ze eisten dat de provincies, waaronder Flevoland, hun nieuwe stikstofregels intrekken.

De provincies hebben daar geen oren naar. Zaterdag verklaarden ze via het Interprovinciaal Overleg (IPO) dat ze vasthouden aan de regels die ze dinsdag hebben gepubliceerd. Want daarmee kunnen ze weer vergunningen verlenen op grond van de Wet Natuurbescherming. Hoewel het akkoord is bedoeld om weer vergunningen te kunnen verlenen voor bouwactiviteiten in de buurt van beschermde natuurgebieden, zijn de boeren bang dat zij de dupe worden ten gunste van de bouw van woningen en wegen. Ze vrezen dat hun ruimte om stikstof uit te stoten nog verder wordt ingeperkt.

Meer dan 100 trekkers

Landbouworganisatie LTO Noord had haar aanhang opgeroepen om aan de actie mee te doen. Hier werd massaal gehoor aan gegeven. Meer dan honderd trekkers reden vanaf tien uur maandagmorgen vanaf verschillende verzamelplekken in Flevoland naar het provinciehuis in Lelystad. Bij aankomst in de provinciehoofdstad zorgde dit voor enige verkeersoverlast. De politie was opgeschaald om het boerenprotest in goede banen te leiden. Er viel geen onvertogen woord. De boeren parkeerden hun trekkers in de middenberm, zodat het overige verkeer er zo weinig mogelijk hinder van had. Als teken van goede wil deelden de boeren appels uit aan het publiek in het centrum van Lelystad.

Petitie

Op de loopbrug voor de ingang van het provinciehuis ondertekenden de boeren een petitie op een groot doek. In de Rietkerkzaal van het provinciehuis werd de petitie overhandigd aan gedeputeerde Harold Hofstra. De zaal was zo vol, dat niet iedereen naar binnen kon.

In tegenstelling tot de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel en Drenthe besloot Flevoland alsnog niet de eerder genomen stikstofmaatregelen terug te draaien. De boeren verlieten boos en teleurgesteld het provinciehuis. Een deel  weigerde eerst te vertrekken, maar deed dit uiteindelijk op aandringen van LTO Noord. LTO gaat deze week nogmaals in gesprek met de provincie.