Gemeentelijke financiën 'saved by the bell', maar herijkingsoperatie gaat door

Dronten - Het kan snel gaan. Op 23 september presenteerde wethouder Peter van Bergen de ‘Programmabegroting’ van de gemeente. Die is voor komend jaar sluitend, maar de jaren erna wordt er een tekort voorzien. Ruim twee weken later hangt de vlag er weer anders bij en is het tekort verdwenen. Dat neemt niet weg dat de gemeente wel een ‘herijkingsoperatie’ gaat uitvoeren.

Circulaires

Reden voor het rooskleurigere beeld van de financiën: de ‘septembercirculaire’ van het Rijk. Elk jaar geeft het Rijk in twee brieven, de zogenaamde circulaires, aan hoeveel geld de gemeente krijgt. Op basis van de eerste circulaire dit jaar bleek dat de gemeente voor 2020 een sluitende begroting heeft, maar dat er in 2021 een tekort van 630.000 euro, in 2022 679.000 euro en in 2023 414.000 euro werd voorzien.

Dat werd grotendeels veroorzaakt door het feit dat het Rijk zelf minder heeft uitgegeven en de gemeente daarom via de ‘trap op, trap af’ systematiek ook minder geld krijgt. Geeft het Rijk minder geld uit, dan krijgt de gemeente ook minder, geeft het Rijk meer uit, dan krijgt de gemeente ook meer. Ook de loonsverhoging voor gemeenteambtenaren, zoals afgesproken tijdens de CAO-onderhandelingen, kost de jaarlijks gemeente veel extra geld.

Saved by the bell

Maar in de tweede circulaire van het Rijk, die onlangs is verschenen en nu is doorgerekend, krijgt de gemeente toch weer wat meer geld. Dat betekent dat de voorziene tekorten nu overschotten zijn: 229.000 euro in 2022, 293.000 euro in 2022 en 969.000 euro in 2023. ‘Het college is ‘saved by the bell’,’ concludeerde Paul Vermast (GroenLinks) donderdag tijdens de behandeling van de programmabegroting, al tekende hij ook aan dat de koersen van het Rijk soms per dag kunnen verschillen.

Toch wil de gemeente de ‘herijkingsoperatie’ die men eind augustus heeft aangekondigd voor dit najaar, doorzetten. Daarbij wordt de hele gemeentelijke begroting doorgeakkerd, om alle gemeentelijke uitgaven en inkomsten eens tegen het licht te houden. Volgens wethouder Peter van Bergen blijft dat nodig, omdat het financiële beeld voor de gemeente in de nabije toekomst ook een aantal bedreigingen laat zien. Zo loopt de gemeente bijvoorbeeld door het invoeren van het abonnementstarief in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning structureel één miljoen euro mis.

Herijking

Om die en andere financiële bedreigingen het hoofd te kunnen bieden als ze zich voordoen, wordt dit najaar de herijkingsoperatie uitgevoerd. Daarbij zal ook om de inbreng van inwoners worden gevraagd.