Lelystad concretiseert sprong voorwaarts in 'Koersdocument'

Lelystad - De gemeente heeft in een koersdocument vastgelegd waar het de komende 20 jaar naartoe moet met Lelystad. Het document dient als leidraad voor alle ontwikkelingen die plaatsvinden en voorzien worden en zal volgend jaar uitmonden in een uitvoeringsprogramma.

Aanleiding

De aanleiding voor het document is de verminderde ICL-bijdrage die Lelystad de komende tien jaar krijgt. Die bijdrage is in 1987 ingesteld.  Lelystad is ooit opgezet voor 120.000 inwoners, maar begin jaren ’80 had de stad te kampen met een behoorlijke leegstand. Omdat de stad wel ontworpen is voor 120.000 inwoners, had de gemeente veel openbaar gebied en daar buitensporig hoge kosten aan. Bovendien was de sociale opbouw van Lelystad onevenwichtig en woonden er veel mensen die van een minimuminkomen of uitkering moesten rondkomen.

Daarvoor krijgt de gemeente elk jaar 15 miljoen euro van het Rijk extra. Vorig jaar werd bekend dat er op die bijdrage gekort gaat worden. De komende tien jaar moet Lelystad het jaarlijks met 3,7 miljoen euro per jaar minder doen. Uiteindelijk moet Lelystad het, als het inwonertal op peil is, helemaal zonder extra bijdrage doen.

Lelystad Next Level

Omdat het Rijk, de provincie en de gemeente wel zien dat Lelystad er op dit moment nog niet is, werden er vorig jaar op een aantal gebieden ‘tafels’ ingericht, waarin vertegenwoordigers van die overheden en specialisten op de verschillende onderwerpen hebben gekeken hoe Lelystad de sprong voorwaarts kan maken. Dat gebeurde onder de titel ‘Lelystad Next Level’. De onderwerpen waren ‘Sociaal sterk’, ‘Onderscheidend onderwijs’, ‘Uitstekende woonmilieus’, ‘Next Level economie’ en ‘Natuur, recreatie en toerisme’.

Alle informatie die daaruit is gekomen is nu, inclusief het oordeel van de gemeenteraad, samengevat in het koersdocument. Dat schetst dat Lelystad in 2040 100.000 inwoners zal tellen, maar dat er op een drietal gebieden wel thema’s worden benoemd om die ambitie te bereiken.

Drie thema’s

Ten eerste moet er worden ingezet op het versterken van de ‘urbanisatie’, oftewel de verstedelijking. Dat betekent niet alleen dat er tot 2040 5.500 woningen moeten worden gebouwd, maar ook moet worden ingezet op een sterk Stadshart met nieuwe functies, de kust als toeristisch gebied, snelle en comfortabele verbindingen in het openbaar vervoer, Lelystad profileren als ‘hoofdstad van de nieuwe natuur’, en een streven naar een regionaal; gespecialiseerde economie met een focus op belangrijke sectoren als logistiek en agrofood.

Ten tweede moet er worden ingezet op het ‘versterken van de maatschappelijke kracht’. Dat betekent het aanpakken van sociale problematiek, overerving van armoede, investeren in de jongere generatie en het onderwijs beter laten aansluiten op het bedrijfsleven.

Ten derde kan dit alleen als er sprake is van ‘gedeeld eigenaarschap’: Het Rijk, de provincie, lokale bestuurders en gemeenteambtenaren, maatschappelijke partners, bedrijven en inwoners zullen er allemaal de schouders onder moeten zetten.

Kansen verzilveren

Het klinkt wellicht allemaal nog wat abstract, maar uiteindelijk zal het koersdocument moeten worden uitgewerkt in visiedocumenten, programma’s en projecten. Want, zo simpel is het volgens wethouder Janneke Sparreboom: ‘Dit gaat over de kansen die er liggen voor Lelystad en uiteindelijk over hoe we die kunnen verzilveren.’ Natuurlijk gaat het met vallen en opstaan. Met zaken als een failliet ziekenhuis en veel leegstand in het Stadshart kun je ook cynisch zijn over die sprong voorwaarts. ‘Maar dat cynisme moeten we ook maar eens achter ons laten.’

Sparreboom wijst erop dat het economisch goed gaat met Lelystad. Er komen nieuwe, grote bedrijven, er worden nieuwe woningen gebouwd en door te investeren in de hierboven genoemde thema’s wordt de stad alleen maar aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven en nieuwe inwoners. En die groei zorgt er uiteindelijk voor dat de voorzieningen die er nu zijn blijven of zelfs kunnen groeien.

Raad aan zet

In het vervolg zijn de inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen ook weer aan zet. Maar het woord over het Koersdocument is nu eerst aan de gemeenteraad.