Windplan Groen organiseert excursie naar Windpark Noordoostpolder

Dronten - Windkoepel Groen, initiatiefnemer van Windplan Groen, organiseert op 1 en 2 november een excursie naar Windpark Noordoostpolder. Inwoners van het projectgebied van Windplan Groen die meewillen op een van deze excursies, kunnen zich tot 28 oktober aanmelden.

De excursies van 1 en 2 november zijn identiek aan elkaar, dus omwonenden kunnen zelf kiezen welke dag hun voorkeur heeft. Aanmelden is verplicht.

Windkoepel Groen laat op beide dagen vanaf twee locaties (Biddinghuizen en Ketelhaven) een bus naar het windpark rijden. Deelnemers kunnen zelf bepalen van welke opstapplaats ze gebruik willen maken. Klik daarvoor op één van onderstaande links:
1. Aanmelden voor opstapplaats Biddinghuizen (parkeerplaats aan De Baan, achter de Voorhof)
2. Aanmelden voor opstapplaats Ketelhaven (parkeerplaats bij restaurant Lands End, Vossemeerdijk 23)

Windkoepel Groen (WKG) organiseert deze excursies, omdat WKG beseft dat Windplan Groen bij een deel van de inwoners vragen oproept. Omwonenden hebben vragen over mogelijke hinder die zij van de windturbines kunnen ervaren en inwoners geven aan het een grote verandering van hun leefomgeving te vinden. Die geluiden neemt WKG serieus en stelt daarom voor om samen windturbines te bekijken en ervaren, en aan de hand daarvan met elkaar in gesprek gaan. Tijdens de excursie kunnen deelnemers dichtbij een windturbine staan en zo een indruk krijgen van onder andere het geluid en de beleving van windturbines in het landschap. Na de excursie is er onder genot van een kop koffie of thee voldoende ruimte voor napraten en aanvullende vragen en opmerkingen.

Op zowel 1 november als 2 november duurt de excursie van 12.30 tot 17.00 uur. Deelnemers worden per bus vanaf het verzamelpunt naar het windpark gereden en weer terug. Meer informatie over het programma staat op de website van Windplan Groen.

Deelname is gratis

Deelname aan de excursies is gratis. Wel is deelname op eigen risico, de organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen, verloren objecten of ongevallen. Ook vraagt WKG deelnemers rekening te houden met de mogelijkheid op slecht weer. Zeker bij het windpark is er sprake van een open landschap waar geen of nauwelijks beschutte plekken zijn.

Windpark Noordoostpolder

Windpark Noordoostpolder bestaat uit 86 windturbines. Hiervan staan er 38 op het land en 48 in het water. Dit zijn moderne windturbines. De windturbines op het land – waar deelnemers tijdens de excursie dichtbij kunnen komen – hebben een ashoogte van 135 meter. De rotordiameter is 126 meter. De tiphoogte is daarmee 198,5 meter. Meer informatie staat op de website van het windpark.

Windplan Groen

Windkoepel Groen werkt samen met de overheden aan de ontwikkeling van Windplan Groen, in het oostelijk deel van de provincie Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). Het plan houdt in dat 98 bestaande windturbines in Oostelijk Flevoland worden vervangen met 90 nieuwe, grotere windturbines die veel meer duurzame elektriciteit opwekken.

Inwoners van de gemeenten Dronten en Lelystad krijgen de mogelijkheid tot financiële participatie in het windplan, zodat zij kunnen meeprofiteren van hernieuwbare energie. Daarnaast leveren de nieuwe windturbines elk jaar een gebiedsgebonden bijdrage die, ook in overleg met inwoners van de woonkernen, een bestemming krijgt voor een aantoonbare kwaliteitsverbetering in de omgeving. Windkoepel Groen is de initiatiefnemer van Windplan Groen. WKG is een samenwerking van meerdere windparken in dit gebied.

Kijk hier voor meer informatie over Windplan Groen.


Gerelateerd nieuws