Plaatsing hevel op Oostvaardersdijk kan verkeershinder veroorzaken

Lelystad - Er wordt deze week een hevel geplaatst over de Oostvaardersdijk, net ten zuiden van de kruising met de Knardijk in Lelystad. De hevel brengt water van het Markermeer naar de Oostvaardersplassen. Het werk kan hinder veroorzaken voor weggebruikers.

Tijdens de opbouwwerkzaamheden, van 7 tot en met 11 oktober, kunnen weggebruikers hinder ervaren: ter plaatse van de werkzaamheden gaat de snelheid omlaag naar 50 km/uur en geldt een beperkte doorrijhoogte van 3,80 meter. Verkeersregelaars zijn ter plaatse aanwezig.

Werkzaamheden

De hevel is een buis over de weg die water uit het Markermeer naar het oostelijk deel van de Oostvaardersplassen kan overhevelen. Het waterpeil in het deel van het moeras (ten zuiden van de Knardijk) staat laag door de droge zomer. Het is belangrijk dat hier voldoende water in blijft staan, zodat vogels het als foerageergebied en uitvalsbasis kunnen gebruiken als het waterpeil in het westelijk deel verlaagd wordt.

Moerasreset

Deze verlaging vindt plaats in het kader van de moerasreset. De overleider blijft tot en met 22 maart 2020 staan. Tot die tijd geldt de hoogtebeperking van 3,80 meter.