Fietspad langs Biddingringweg gaat op de schop

Biddinghuizen / Dronten - Het fietspad langs de Biddingringweg tussen Biddinghuizen en Dronten gaat dicht voor groot onderhoud. Het pad is de laatste jaren snel verslechterd door opdrukkende boomwortels. De komende maanden worden bomen gekapt en wordt het fietspad hersteld.

Kap 154 populieren

Allereerst worden de 154 populieren die langs het fietspad staan gekapt. De bomen zijn aan het einde van hun levensduur. Hierdoor vormen ze een gevaar voor (brom)fietsers tijdens harde wind en regen door afbrekende takken. Daarnaast zorgen de boomwortels voor schade aan het fietspad. De wortels drukken het beton omhoog waardoor scheuren zijn ontstaan. Lokale reparaties zijn onvoldoende gebleken. Deze zomer heeft een flora- en faunaonderzoek aangetoond dat er zich geen nesten in de bomen bevinden waardoor de bomen gekapt mogen worden. Gelet op het flora- en faunaseizoen is het najaar het beste seizoen om bomen te kappen. Daarom is besloten om direct actie te ondernemen en niet nog een jaar te wachten.  

De 154 te kappen bomen staan vooral langs het fietspad tussen de Hanzeweg en Elburgerweg. Daarnaast betreft het bomen rondom de kruisingen met de Spieringweg, Garnaalweg, Palingweg en Botweg. Volgend jaar (winter 2020/2021) wordt hetzelfde aantal bomen terug geplant. Er komen populieren en fladderiepen te staan.

Planning

De exacte planning van de werkzaamheden is op dit moment nog niet bekend. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk, nog in de maand oktober, te starten met het kappen van de bomen. Direct na afronding van het kappen wordt de schade aan het fietspad opgenomen en wordt bepaald waar het fietspad hersteld moet worden. Op dit moment is de inschatting dat mogelijk over het hele traject tussen de Hanzeweg en de Elburgerweg het beton moet worden vervangen. Tussen de Elburgerweg en Swifterweg is het waarschijnlijk meer in de vorm van lokaal herstel. De herstelwerkzaamheden kunnen naar verwachting in november starten en duren – afhankelijk van de totale lengte van het te vervangen beton – minimaal tot het einde van het jaar.

Fietspad in fases afgesloten

Bij zowel het kappen van de bomen als het herstellen van het fietspad zal het fietspad uit veiligheidsoverwegingen afgesloten moeten worden voor alle gebruikers. Om de overlast te beperken gaat het fietspad niet over de hele lengte van het traject dicht, maar in fases. Per fase geldt een afsluiting en bijbehorende omleiding. De omleiding loopt bij de werkzaamheden tussen de Hanzeweg en Elburgerweg bijvoorbeeld door de bebouwde kom van Dronten (de Fazantendreef) en bij werkzaamheden tussen de Dronterweg en Palingweg kunnen (brom)fietsers gebruik maken van de Ansjovisweg. Zodra de definitieve planning en fasering bekend is, zal deze gecommuniceerd worden. Omleidingsborden geven ter plaatse de routes aan.