Nieuw verzoek van COA voor extra opvang asielzoekers maakt waarschijnlijk meer kans

Dronten - De kans is groot dat als het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in november nogmaals met het verzoek komt voor 300 tijdelijke extra opvangplaatsen in het asielzoekerscentrum (AZC), de gemeente Dronten alsnog ‘Ja’ zegt.

Een eerste verzoek is afgewezen, maar wethouder Peter van Bergen zit medio november opnieuw met het COA om tafel en het zou hem niet verbazen als het dan opnieuw ter sprake komt.

Eerste verzoek

In de zomer kwam er een eerste verzoek voor tijdelijk extra capaciteit. Het COA zoekt ruimte voor 2.500 asielzoekers en kijkt daarbij eerst naar de bestaande ACZ’s in Nederland.

De extra capaciteit is nodig vanwege een bescheiden groei in de aanvragen, maar vooral omdat er stagnatie is van uitstroom van mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Veel gemeenten voldoen niet of kunnen niet voldoen aan de taakstelling van het Rijk om statushouders te huisvesten. ‘Mensen krijgen zo niet eens de kans Nederlander te zijn,’ zegt wethouder Van Bergen. Dronten vindt dat die problemen eerst moeten worden opgelost en dat er een betere verdeling moet zijn van de opvang van asielzoekers over Nederland. Met name in de Randstad blijft opvang achter.

Andere situatie

Dat waren twee van meer redenen voor Dronten om op het eerste verzoek ‘Nee’ te zeggen. De gemeenteraad heeft het daar donderdag over gehad. De collegepartijen VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie vinden de motivatie van het college uitstekend. Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA wilden het er echter wel over hebben, omdat Dronten eerder wel bereid was mee te werken aan extra opvangcapaciteit. Is er dan wat veranderd? Maar volgens wethouder Van Bergen hadden eerdere verzoeken te maken met een grote stroom toename van het aantal asielzoekers door noodsituaties elders in de wereld. Daar is nu geen sprake van.

Vertrouwen

Er is wat de wethouder en de gemeenteraad betreft niets veranderd aan het Drontense beleid en de wil om bij te springen als dat echt nodig is. Bovendien zegde wethouder Van Bergen toe dat hij na het gesprek in november met het COA wel eerst met de gemeenteraad wil praten over het standpunt van de gemeente bij een nieuwe vraag om extra capaciteit.

Dat is echter wat de politiek betreft niet nodig als de wethouder na dat gesprek wel besluit in te stemmen met het verzoek van het COA. ‘Wij hebben alle vertrouwen in de wethouder,’ zei Jan Ammerlaan (Leefbaar Dronten), en ChristenUnie, VVD en uiteindelijk ook de andere partijen sloten zich daarbij aan.