Stationsplein
Door Kees Bakker

Gastvrijheid

Dronten - De gemeenteraad praat donderdag over het besluit van het college van burgemeester en wethouders om de vraag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om tijdelijk meer asielzoekers te mogen huisvesten op het AZC in Dronten, af te wijzen.

Het COA heeft te maken met een lichte stijging van het aantal asielaanvragen en zoekt daarom ruimte in Nederland voor 2.500 extra opvangplaatsen in asielzoekerscentra. Daarom had men aan Dronten gevraagd tijdelijk, voor de duur van twee jaar, 300 extra plaatsen te mogen creëren in het asielzoekerscentrum bij de Roggebotsluis.

Het college stelt echter in het verleden al vaak te hulp te zijn geschoten met extra tijdelijke plaatsen, op momenten dat er ook sprake was van een enorme toename van het aantal asielzoekers. Het huidige ruimtegebrek heeft echter ook te maken met de lange en stroperige asielprocedures, en dat probleem moet eerst maar eens in Den Haag worden opgelost. Bovendien pleit Dronten voor een evenwichtige en betere spreiding van asielzoekers over Nederland. Het AZC is in de loop der tijd al gegroeid van 600 naar 1.000 opvangplekken. Vandaar dat Dronten nu een keer ‘Nee’ zegt.

Daar valt weinig op af te dingen. De argumenten die Dronten noemt zijn redelijk. En één argument noemt men niet. Het draagvlak voor het opvangen van asielzoekers is in Dronten groot, net als het aantal inwoners dat daarbij vrijwillig betrokken is. Maar het AZC ligt op de grens van Dronten en Kampen, en in Kampen ervaart men wel overlast. Ook daar kun je van alles van vinden, maar je moet er als goede buurgemeente wel rekening mee houden. Je kunt gastvrij zijn en vanuit idealen ruim baan bieden aan mensen die op de vlucht zijn geslagen en daarbij huis en haard hebben moeten achterlaten. Maar dat betekent niet dat je altijd op elk verzoek ‘Ja’ moet zeggen. Benieuwd wat de gemeenteraad daar van vindt.