Studenten werpen zich op duurzaamheid Lelystad Airport

Lelystad - Zo’n twintig studenten van Hogeschool Windesheim en de technasia van de SGL in Lelystad en RSG Slingerbos/Levant in Harderwijk hebben zich dit weekend gestort op de verduurzaming van Lelystad Airport, voor nu en in de toekomst.

Op camping Waterhout in Almere kwamen ze vrijdag bijeen om te brainstormen, te worden uitgedaagd door experts en natuurlijk op bezoek te gaan bij Lelystad Airport. Bij dat laatste werd ook Specto bezocht, een bedrijf dat in onderhoud en reparatie van vliegtuigen voorziet. Zondagavond keerden de studenten huiswaarts. De komende tijd begint voor hen het echte werk.

Belangrijke taak

Het is een mooie mix van leeftijden en expertises, de verzameling van elf studenten van het Honours Programme Sustainable Society van Windesheim en de tien technasiastudenten uit het voortgezet onderwijs. Ook mooi dat deze twee disciplines in het onderwijs samenwerken. En ze hebben een verantwoordelijke taak, in dit project, maar ook voor de toekomst. Eén van de drie experts, John Nederstigt, boegbeeld van Circulair Flevoland, sprak hen daar rechtstreeks op aan.

Hij refereerde aan de 16-jarige Gretha Tunberg, de jongere die onlangs boos de Verenigde Naties toesprak op de VN Klimaattop in New York. Want er wordt mondiaal te weinig gedaan aan de milieuproblemen en klimaatverandering. “Jullie stelen mijn toekomst!”, zei ze. ‘En zo is het ook, deze jongedame heeft natuurlijk hartstikke gelijk,’ hield Nederstigt de studenten voor. ‘Ook wat wij hier met elkaar doen, maakt wel degelijk verschil. Want als jullie het niet doen, moeten we weer vijftien jaar wachten, in de hoop dat de volgende generatie wel voor verandering kan zorgen.’

Duurzaamheid

Nu kunnen mensen zich afvragen: hoe draagt een vliegveld bij aan duurzaamheid? De discussie over de groei van de luchtvaart en of dat wenselijk is, werd afgelopen weekend niet genegeerd. Natuurlijk, er wordt teveel en te goedkoop gevlogen. Natuurlijk, vliegtuigen moeten milieuvriendelijker worden en minder geluid produceren. En je zou willen dat er milieuvriendelijke alternatieven voorhanden zijn of meer worden gebruikt, zoals treinreizen op kortere afstanden binnen Europa.

Tegelijkertijd wordt Lelystad Airport ontwikkeld als passagiersluchthaven, om vakantievluchten van Schiphol over te nemen. Dat is het plan, waar vier eerdere kabinetten ook een besluit over hebben genomen. Bij de ontwikkeling, aanleg en uiteindelijke exploitatie van Lelystad Airport wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. Met de verlenging van de start- en landingsbaan, het verhogen van de verkeerstoren, de bouw en straks het in gebruik zijn van de terminal, overal wordt stevig ingezet op duurzaamheid, milieuvriendelijkheid, energiezuinigheid en hergebruik van (herbruikbare) materialen. Ook het naastliggende bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark (LAB) is hierin een actieve samenwerkingspartner.

Frisse blik

‘Dit is de meest duurzame en innovatieve luchthaven van Nederland,’ zei expert Fred Nilsen, strategisch beleidsadviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij de gemeente Lelystad. Maar het kan natuurlijk altijd beter. En dan is het nuttig, en misschien wel noodzakelijk, daar ook de studenten van nu bij te betrekken. Want zij hebben een frisse blik, komen wellicht met verfrissende ideeën en zijn uiteindelijk ook de gebruikers van Lelystad Airport in de toekomst.

‘Denk goed na! Wat is duurzaamheid? Jullie jongeren zullen straks zaken die nu worden ingezet, verder moeten ontwikkelen. Dus denk goed na of duurzaam ook echt duurzaam is,’ hield biologisch akkerbouwer Johan van den Bergh van De Lelystadse Boer de jongeren voor. John Nederstigt sloot zich daarbij aan. ‘Er is inderdaad veel kletspraat over duurzaamheid. Maar ook: iets is beter dan niets. Een duurzame luchthaven bestaat niet. Maar je kunt wel zo duurzaam mogelijk zijn. Maar blijf kritisch! Want ‘less bad is still bad`!’

Vele vragen

Als leek zou je er bijna hoofdpijn van krijgen, maar de studenten deinsden dit weekend in ieder geval nergens voor terug. De komende drie maanden storten zij zich op de beantwoording van het centrale thema van hun opdracht: ‘Hoe kunnen we de duurzaamheid van Lelystad Airport borgen?’ Daarbij komen twee vragen centraal te staan. Ten eerste: welke oplossingen zijn er voor de luchthaven, de bedrijven op de luchthaven en het naastliggend LAB om tot een nog efficiëntere bedrijfsvoering te komen? Daarbij valt te denken aan zaken als materiaalstromen (circulaire economie) en personeelszaken (leven lang leren en brede inzetbaarheid). Ten tweede: hoe realiseer je een talentenhub op en rond de luchthaven? Hoe kun je jongeren, studenten, bedrijven en professionals bijeen brengen en laten samenwerken aan luchtvaartgerelateerde duurzaamheidsthema’s?

Een breed scala aan vragen en problemen, waar de studenten antwoorden en oplossingen voor gaan verzinnen. Via veel bijeenkomsten de komende maanden en een eindpresentatie op 7 januari.

Talent kleurt Flevoland

Dit project maakt deel uit van ‘Talent kleurt Flevoland’, waarbij middelbare scholieren met een bèta-interesse en hbo-studenten direct worden betrokken bij het werk van de provincie Flevoland. Sterker nog: ze gaan zelf aan de slag met maatschappelijke vraagstukken. Bij de uitwerking daarvan maken de leerlingen, vaak op locatie, kennis met de specifieke bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de vraagstukken. Ook zijn de provincie en het betrokken bedrijf op zoek naar innovatieve ideeën en oplossingen.

Jong talent verstaat de kunst om buiten de kaders te denken wat van toegevoegde waarde is. ‘Talent kleurt Flevoland’ past in de ambitie van de provincie om te komen tot een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Bovendien hoopt de provincie zo ook talentvolle jongeren in het vervolg van hun carrière aan Flevoland te binden.

www.flevoland.nl/dossiers/talent-kleurt-flevoland