Provincie eist actieplan van Lelystad voor huisvesten van statushouders

Lelystad - De gemeente Lelystad loopt achter met de door het Rijk opgelegde huisvesting van statushouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in Nederland mogen blijven. Daarom moet men van de provincie in oktober met een actieplan komen. Doet men dat niet, dan loopt de gemeente het risico dat de provincie statushouders gaat huisvesten, op kosten van de gemeente.

Drie keuzes

Het woord is nu aan de gemeenteraad. Wethouder Janneke Sparreboom legt hen namens het college van b+w drie keuzes voor. De eerste keuze ligt in lijn met de in november 2018 aangenomen motie in de gemeenteraad, waarin is besloten statushouders geen urgentie meer te geven bij het toewijzen van een huurwoning. De eerste keuze die de gemeenteraad wordt voorgesteld is dan ook ‘niets doen’. In dat geval loopt de gemeente wel het risico dat de provincie ingrijpt.

Een tweede optie is statushouders te huisvesten in particuliere huurwoningen. Dat zijn woningen die geen invloed hebben op de wachtlijsten, maar die wel duurder zijn. In dat geval zal de gemeente de meerkosten qua huur zelf moeten bijpassen.

Een derde optie is om dit jaar de focus te leggen op gezinshereniging. Dat kan plaatsvinden in huurwoningen van Centrada. Het betekent dat met name grotere huurwoningen worden gebruikt voor het huisvesten van gezinnen, en dat er mogelijk kleinere huurwoningen vrijkomen waar statushouders nu nog zonder hun gezin wonen. Voor volgend jaar moet er dan een andere oplossing worden gevonden. Het gaat om 17 gezinnen, waarvan al één of meerdere personen in Lelystad wonen.

In totaal moet de gemeente dit jaar 55 statushouders huisvesten. Dat is nog maar in zes gevallen gelukt.

Extra geld

De eerste twee opties kosten de gemeente extra geld. In het eerste geval, niets doen, zou het gaan om een bedrag van mogelijk meer dan 210.000 euro. Bij de tweede optie bedragen de meerkosten voor de gemeente naar verwachting zo’n 170.000 euro. De gemeenteraad moet nu een besluit nemen over welke keuze men voorstaat.

Volgend jaar

Voor 2020 zoekt de gemeente naar andere oplossingen, die zowel tegemoetkomen aan de motie van de gemeenteraad als aan de wettelijke taakstelling van huisvesting van vergunninghouders. Die oplossing denkt het college te vinden in het realiseren van nieuwe woonruimte in de vorm van een zogenoemde ‘midstay-voorziening’: tijdelijke woningen voor huisvesting van onder andere vergunninghouders, van waaruit ze later kunnen doorstromen naar een reguliere sociale huurwoning.