SVOL hoest extra kosten Porteum op

Lelystad - De nieuwe school voor voortgezet onderwijs die in Lelystad wordt gebouwd, Porteum, wordt iets groter dan aanvankelijk de bedoeling was. Het extra geld dat dat kost, komt echter voor rekening van de school zelf, niet van de gemeente.

Het gaat om 1.100 vierkante meters extra ruimte, ongeveer vier procent van het totale bouwvolume. De Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) heeft daar kort voor de zomer een plan voor ingediend bij de gemeente.

Passend onderwijs

Volgens de SVOL is de extra ruimte nodig voor het goed kunnen aanbieden van ‘passend onderwijs’: extra begeleiding aan leerlingen die dat nodig hebben. Door het Technasium in de nieuwbouw een andere plek te geven, kan een extra ruimte voor dit onderwijs worden ingericht. Bovendien kan zo ook het techniekonderwijs beter en efficiënter worden ingericht, denkt de SVOL.

1,9 miljoen euro

De kosten voor de extra ruimte bedragen 1,9 miljoen euro. Daarmee wordt echter voorkomen dat het Rijk, als de SVOL niet aan de voorwaarden voor passend onderwijs zou voldoen, een extra korting op de zorgmiddelen voor het regulier voortgezet onderwijs toepast. Met andere woorden: de investering verdient zichzelf terug.

Voor het college van burgemeester en wethouders is dat laatste belangrijk. In een informatienota aan de gemeenteraad stelt men dat de extra ruimte de gemeente geen extra geld mag kosten. Onder die voorwaarde, en de voorwaarde dat er verder ook niet wordt getornd aan de randvoorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld aan de nieuwbouw van de scholen, wil men akkoord geen met het voorstel van de SVOL.

De nieuwbouw voor de scholen voor voortgezet onderwijs, waar de SGL, Rietlanden en isg Arcus in opgaan, moet in het schooljaar 2021/2022 volledig operationeel zijn.