Stationsplein
Door Kees Bakker

Heikel onderwerp

Dronten - De crashpalen, het blijft een heikel onderwerp in Dronten. Dat een deel van de palen niet op de juiste plek staat en anderen niet de juiste informatie of taalfouten bevatten, is pijnlijk.

Het probleem is echter de toon waarin het debat hierover in het verleden plaatsvond. Daarin werd nogal, ik druk me zacht uit, de confrontatie gezocht. Als je het eerste onderzoek naar vliegtuigwrakken in onze polder ‘amateurisme’ of ‘broddelwerk’ noemt, gooi je de deur naar een oplossing ook een beetje dicht. Dan kan het zijn dat mensen de hakken in het zand gaan zetten.

Fred Vogels, één van de criticasters van de huidige crashpalen, bezigt nu een toon in dit debat die wel naar een mogelijke oplossing toe kan werken. Hij veegt het onderzoek naar de vliegtuigwrakken, voor een belangrijk deel gedaan door wijlen bergingsofficier Gerrit Zwanenburg van de Koninklijke Luchtmacht, niet meer onder de tafel als ‘amateurisme’, maar zegt dat onderzoek naar de vindplaats van vliegtuigen uit met name de Tweede Wereldoorlog in onze polder tegenwoordig makkelijker en beter kan plaatsvinden. Internet heeft bronnen toegankelijk gemaakt die eerder niet of veel moeilijker toegankelijk waren, de techniek (denk bijvoorbeeld aan DNA-onderzoek om stoffelijke overschotten van bemanningsleden te identificeren) is tegenwoordig ook anders dan toen, de tijd waarin Zwanenburg zijn onderzoek deed. Het is aan de gedrevenheid van deze luchtmachtofficier te danken dat er crashpalen zijn gekomen, dat er onderzoek plaatsvond naar de vliegtuigwrakken die hier tijdens en na de drooglegging van Flevoland zijn gevonden. Maar het is ook aan de huidige generatie, die van de huidige technieken gebruik kan maken, om ervoor te zorgen dat de plekken van en informatie op de crashpalen juist is.

Want, dat ben ik met de criticasters eens, dat verdienen de mensen die in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, en hun nabestaanden ook. 

Dat dat geld kost, is evident. Maar gelukkig leven we in een rijke gemeente, en dat bedoel ik niet puur financieel, die waarde hecht aan dit soort dingen. De taak van burgemeester Jean Paul Gebben zal, als bemiddelaar in deze kwestie, in eerste instantie zijn om de betrokken partijen weer ‘on speaking terms’ te krijgen. Maar als iedereen daarin zijn beste beentje voorzet en de harde toon uit het eerdere debat wil laten varen, komt het best wel goed. Want het gaat om het uiteindelijke doel in dit geval: een blijvende en juiste herinnering aan hen, die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.