Stichting Vrienden van de Voedselbank zoekt sponsors

Lelystad - Stichting Vrienden van Voedselbank Lelystad ondersteunt Voedselbank Lelystad door geld in te zamelen en de vrijwilligersorganisatie te adviseren. De stichting is op zoek naar sponsoren en vraagt bedrijven geld te doneren voor onder andere de verbouwing en de inrichting (koelingen, stellingen, verlichting) van het pand.

Bevordering re-integratie

‘De sociale supermarkt bevordert de zelfstandigheid en de re-integratie van deze kwetsbare groep mensen en zet hen in hun kracht. Bovendien wordt, doordat mensen zelf keuzes maken, minder voedsel verspild’, aldus Andrew Vosselman, voorzitter van Stichting Vrienden van Voedselbank Lelystad.

Donaties

‘Iedere eenmalige of jaarlijkse terugkerende donatie is welkom en mogelijk in diverse pakketten vanaf 50 euro. Daarnaast er plekken voor logo’s beschikbaar op de vrachtwagen van de voedselbank.’

De stichting wordt bestuurd door vijf Lelystadse ondernemers (Andrew Vosselman, Bert Jan Bakker, Marnix Binnema, Paul Buisman en Corinne Groenenberg) die zich nauw verbonden voelen met de doelstellingen van de voedselbank. De afgelopen 5 jaar heeft Voedselbank Lelystad dankzij vele ‘vrienden’ een vrachtwagen en een inpandige koelvriescel aan kunnen schaffen.

www.vriendenvanvoedselbanklelystad.nl