Trekweggebied wordt kiekendiefparadijs

Lelystad - Na een periode van voorbereidende werkzaamheden gaat het gebied tussen de Trekweg en de A6 een volgende fase in. Het Trekweggebied, vanuit de A6 gezien als de 'etalage' voor het Nationaal Park Nieuw Land, wordt een belangrijk foerageergebied voor kiekendieven.

'Het gaat hierbij naast de bruine kiekendief met name om de blauwe kiekendief', aldus boswachter Hans-Erik Kuypers van Staatsbosbeheer. 'Een zeldzame roofvogel die op de haar kenmerkende wijze ‘wiegend’ en kort biddend, laag boven de grond vliegt op zoek naar kleine zoogdieren. De blauwe kiekendief is afhankelijk is van open vochtige gebieden, moerassen, akkers en graslanden'.

Uitkijkheuvel

In de percelen ten noordoosten van de Praamweg bij Lelystad, een voormalig zanddepot, zijn de laatste boomwortelkluiten verwijderd. Er wordt een kleine 20 hectare ingezaaid met een mengsel van gras, klaver en graan. Kuypers: 'Dit mengsel is erg aantrekkelijk voor muizen, die op hun beurt weer als voedsel dienen voor de kiekendieven. Over niet al te lange tijd kan je hier als bezoeker vanuit een uitkijkheuvel genieten van de natuur en misschien wel op ooghoogte komen met een langs vliegende kiekendief'.

Aanleg poelen en waterpartij

Ook in het etalagegebied tussen de Praamweg en De Vaartplas bij Almere, ruim 100 hectare groot, wordt volop gewerkt om de vegetatie geschikt te maken voor de foeragerende kiekendieven. Kuypers: 'Hier is het landschap opener en er worden twee poelen en een grote waterpartij aangelegd. Beschutting biedend bos staat er al. Hierdoor ontstaat een gevarieerd landschap met mooie overgangen tussen water, oevers met riet en open grazige delen. Op dit moment wordt een deel van de ruige vegetatie gemaaid en ook weer ingezaaid met een gevarieerd gras-, klaver- en graanmengsel'.

Hollandse Hout Zuid

Het Hollandse Hout Zuid bij Lelystad, het gebied waar eerder dit jaar een compleet bos is aangeplant, wordt komende tijd voorzien van enkele recreatieve paden en een uitkijkpunt, zodat de ontwikkeling van het bos door de bezoeker kan worden gevolgd.