Vervullen vacatures wordt moeilijker in Flevoland

Regio - Het aantal WW-uitkeringen in Flevoland steeg in augustus met 1,1% ten opzichte van de voorgaande maand. Dat is gelijk aan de landelijk stijging en is in de provincie vooral toe te schrijven aan het seizoenseffect bij pedagogische beroepen.

In vergelijking met een jaar geleden is de daling met 11,6% nog steeds een flinke afname. Halverwege 2019 is in Flevoland de spanning op de arbeidsmarkt verder gestegen. Voor ruim de helft van de beroepsgroepen is de arbeidsmarkt ‘krap’ tot ‘zeer krap’ te noemen. UWV meet de spanning op de arbeidsmarkt door de openstaande vacatures af te zetten tegenover werkzoekenden met een kortlopende WW-uitkering.

Seizoenseffect oorzaak stijging WW-uitkeringen

Eind augustus verstrekte UWV 6.850 WW-uitkeringen in Flevoland. In augustus nam het aantal WW-uitkeringen in de regio ten opzichte van juli toe met 81 (+1,1%). De  pedagogische beroepen droegen op grond van het seizoenspatroon hieraan het meeste bij. Deze stijging komt elk jaar voor in deze periode en wordt veroorzaakt door het aflopen van arbeidscontracten in het onderwijs. De komende maanden zal naar verwachting het aantal WW-uitkeringen weer afnemen. Op landelijk niveau stegen de uitkeringen in augustus met hetzelfde percentage. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, lag met 3,1% in augustus 2019 in Flevoland iets boven het landelijk WW-percentage (2,6%).

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland met 895 uitkeringen, ofwel 11,6%. In geheel Nederland bedroeg de daling het afgelopen jaar 14,9%. De absolute afname van de WW-uitkeringen op jaarbasis in Flevoland was het grootst bij de sectoren zorg en de overige commerciële dienstverlening. De procentuele daling van het aantal uitkeringen was het sterkst in de sectoren industrie en de bank en het verzekeringswezen.

Oplopende krapte, meer beroepsgroepen met weinig recent aanbod

De afgelopen jaren is de spanning op de arbeidsmarkt toegenomen. In Flevoland is de arbeidsmarkt nog steeds als ‘gemiddeld’ te typeren. Toch heeft de provincie in bepaalde sectoren wel degelijk te maken met relatief weinig personeelsaanbod in verhouding tot de personeelsvraag. UWV meet de spanning op de arbeidsmarkt door de openstaande vacatures af te zetten tegenover werkzoekenden met een kortlopende WW-uitkering. Die spanning is in het tweede kwartaal van 2019 verder toegenomen. Ongeveer de helft van de beroepsgroepen heeft in Flevoland de arbeidsmarkttypering ‘krap’ en enkel de sector creatief en taalkundig kwalificeert zich als ‘ruim’.

Voor onder andere functies in de techniek, ICT, onderwijs en transport stonden eind juni in Flevoland veel vacatures open, terwijl het aanbod aan recente werkzoekenden relatief beperkt was. Een deel betreft parttime en tijdelijke banen. De tabellen hieronder laten verder zien dat de meeste werkzoekenden een administratieve baan zochten of werk in productie, magazijn en schoonmaak.