Jubileumboek landbouwkundig onderzoek

Lelystad - Naar aanleiding van het 40-jarig jubileum van Wageningen University and Research (Wageningen UR) in Flevoland is het boek 'Springplank naar een duurzame toekomst' (Veertig jaar landbouwkundig onderzoek van Wageningen UR in Flevoland 1970-2010) verschenen. Het boek is te koop in de museumwinkel van Nieuw Land.

Wageningen UR begon in de jaren 70 in Flevoland onderzoek te doen gericht op diergeneeskunde, akkerbouw, veevoedingsonderzoek en rundveehouderij. De instituten en proefstations hebben de basis gelegd voor veertig jaar landbouwkundig onderzoek in Flevoland. De resultaten van dit onderzoek waren en zijn van grote betekenis voor de landbouw in Nederland en daarbuiten. Ze vormen ook een belangrijke springplank naar een duurzame landbouw in de 21e eeuw. Het landbouwkundig onderzoek in Nederland wordt in die periode gekenmerkt door voortdurende veranderingen en nieuwe uitdagingen. Zo was er onderzoek naar verhogen van de voedselproductie, biotechnologisch onderzoek gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de producten en de gezondheid van planten en dieren. Vermindering van de verontreiniging van bodem en water door de landbouw. Vanaf 2000 is het onderzoek vooral gericht op de duurzaamheid van de landbouw. Dat vertaalt zich in een landbouw die meer maatschappelijk verantwoord is. De nieuwe vormen van duurzame landbouw zullen door Wageningen UR in eerste instantie met ondernemers in Flevoland worden uitgewerkt. Verdere huidige onderzoeksonderwerpen zijn gericht op een zorgvuldige veehouderij, vermindering van antibioticagebruik voor de aanpak van dierziekten en precisie landbouw met behulp van GPS. Maar daarnaast staat in Lelystad ook de grootste locatie voor het testen van windturbines in Europa. Zo blijft Flevoland internationaal een showcase voor een efficiënte, geavanceerde en duurzame voedselproductie. Het is een rijk geïllustreerd boek van 300 pagina?s over de geschiedenis en toekomst van landbouwuwkundig onderzoek in Flevoland. Het boek is uitgegeven door Nieuw Land, in opdracht van Wageningen UR. Het is geschreven door dr. Henk Pruntel en dr. Willem van der Ham. 'Springplank naar een duurzame toekomst' is te koop in de museumwinkel van Nieuw Land voor 35,00 euro.