Column Hans Engelvaart
Door Hans Engelvaart

Op slot?!

Steeds vaker botsen economische belangen en natuurbelangen. Dat begon al met de CO2-discussie waarin ook scholieren druk uitoefenden op de politiek om maar tot een reductie te komen. Het gaat sommigen te snel en anderen veel te langzaam.

De roep om van het gas en vlees af te gaan wordt steeds sterker. Mensen worden zich steeds meer bewust van de menselijke ingrepen in de natuur. Ronduit triest is het dat wij hier in onze relatieve kleine leefomgeving stinkend ons best lijken te doen maatregelen te nemen terwijl men in Brazilië het Amazone-oerwoud laat afbranden. Het Amazonegebied, ook bekend als de longen van onze wereld - wordt steeds kleiner door economische belangen die nu de hele wereld schaden.

Stikstofregeling

Ook bij ons botsen echter de belangen. We hebben nog steeds woningen en wegen nodig, maar daar staat tegenover dat we afspraken hebben gemaakt over de stikstofhoeveelheid in de lucht. Deze regeling - ook wel PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) genoemd - moet er voor zorgen dat bij uitbreiding van woningbouw en bijvoorbeeld een vliegveld je ook in beeld brengt hoeveel extra stikstof dat geeft. Als je dat weet dien je daar meteen maatregelen tegenover te zetten die die hoeveelheid weer doen verminderen. En daar schort het dus aan, zodat veel plannen zijn stilgelegd.

PFOS

Recent kwam daar nog een stofje bij, PFOS genaamd. Dit schadelijke stofje schijnt onverwoestbaar te zijn en alleen door hoge verhitting aan te pakken. Het ministerie heeft per 1 oktober gelast dat bij alle grondverplaatsingen de grond getest moet worden op dit stofje met het risico dat de grond niet verplaatst mag worden. Dit geldt zelfs voor ons als particulier. Ook nu weer reden om bouwprojecten stil te leggen, vooral nu blijkt dat er te weinig onderzoektijd is om alles op tijd te toetsen. Al met al zomaar drie zaken die aantonen dat we steeds meer bewust worden gemaakt van het feit dat groeien ook problemen met zich mee brengt.