Knardijk verkennen tijdens Open Monumentendag

Lelystad - Sinds 1968, toen Zuidelijk Flevoland droogviel, is de Knardijk een slaperdijk. Maar ooit beschermde hij ons tegen het water van het IJsselmeer en maakte hij Lelystad per auto bereikbaar. Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer organiseren zaterdag, tijdens Open Monumentendag, een excursie naar de dijk.

Karakteristiek zijn de Hoge Knarsluis en Lage Knarsluis. Zij hebben een belangrijke functie mochten de polders ooit overstromen. Die kans is gelukkig heel klein, want nu zorgen de stevige dijken rondom de polders voor droge voeten in Flevoland.

Maar dat maakt deze ‘opa’ niet minder belangrijk. Want ook al is hij met pensioen, de Knardijk blijft een rol vervullen in ons Flevolandse landschap: hij heeft cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarde.

Excursie

Tijdens Monumentendag kan (in een ecocar) een rondrit op de dijk worden gemaakt. Ook wordt een bezoek gebracht aan de Lage Knarsluis. Aanmelden kan via de website van Staatsbosbeheer. De excursie vindt plaats om 14.00 uur en om 16.00 uur. Graag bij aanmelding het voorkeurstijdstip doorgeven. De kosten bedragen 10 euro per persoon. De opbrengsten van de excursie zijn voor het Buitenfonds project Knardijk om een glijbaan in dit gebied te realiseren.

Toekomst Knardijk

De toekomst van de Knardijk is op dit moment onderwerp van gesprek. Nog niet zo lang geleden riepen Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland bewoners en organisaties op om na te denken over hoe we de Knardijk in de toekomst kunnen gaan gebruiken. Op welk gebied, dat maakt niet uit: natuur, sport, recreatie, toerisme, cultuur, horeca, energie en/of innovatie. Met de inbrengers van ideeën is het concept van de Groene Gastvrije Loper uitgedacht. In verschillende werksporen wordt dat nu verder uitgewerkt. Kijk voor meer informatie opook eens op Knardijk.nl.