Participatie rond inrichting publieke ruimten gemeentehuis Dronten is gestart

Dronten - 'Dit is echt een spannend traject. Voor ons, als bestuur, maar net zo goed en zeker voor de inwoners'. Drontenaren kunnen meedenken en –beslissen over de vormgeving van het gerenoveerde gemeentehuis en wethouder Roelof Siepel is erg benieuwd wat daar uit zal komen. 'Het gaat er om wat de inwoners willen'.

Renovatie

Het gemeentehuis in Dronten wordt gerenoveerd. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd als het gaat om werkomstandigheden voor de ambtenaren, duurzaamheid, de inrichting van de publieke ruimtes en de ‘klantvriendelijkheid’ voor de inwoners. Met de renovatie is een bedrag van 20,9 miljoen euro gemoeid.

Rondom de inrichting van een aantal publieke ruimtes is nu, op wens van het college en de gemeenteraad, een uitgebreid participatietraject opgestart, waarin bewoners wordt gevraagd mee te denken over hoe die ruimtes eruit moeten komen te zien. En daarbij wordt ook een beroep gedaan op de creativiteit van de Drontenaar.

Publieke ruimten

‘Het gaat daarbij om de inrichting van de publiekshal, gemeenteraadszaal en andere publieke ruimten,’ zegt Siepel. ‘Hoe moeten die er uit komen te zien? Wat voor sfeer en uitstraling moeten die krijgen? Wat is kenmerkend voor de gemeente Dronten en hoe moet dat terug te zien zijn in die ruimtes? Inwoners wordt gevraagd mee te denken op het antwoord op dat soort vragen.’

Niet onlogisch, want ten slotte komen er per jaar zo’n 35.000 bezoekers in het gemeentehuis. ‘En het is hun huis, het huis van de gemeente. Wat moet er gebeuren zodat de bezoeker zich daar ook thuis voelt?’

Sporen

Het participatietraject speelt zich af via drie ‘sporen’, legt de wethouder uit. ‘Als het gaat om de raadzaal, die ook trouwzaal is, zijn de gebruikers van die zaal uitgenodigd mee te denken. Daar hebben we al een eerste workshop mee gehad. Dan gaat het dus om raadsleden, maar ook om een trouwfotograaf, betrokkenen bij de jaarlijkse Lintjesregen, bijeenkomsten of andere gebeurtenissen die er plaatsvinden. Met hen kijken we naar wensen voor de inrichting, functionaliteit en uitstraling van de zaal.’

‘Het tweede spoor is de ruimte waar bezoekers komen: de entree, de wachtruimte en de balies. Ook daar gaan we met de gebruikers in gesprek: individuele gebruikers, maar ook organisaties die er gebruik van maken. Ook daar organiseren we workshops voor. De ingang van het gemeentehuis zal in ieder geval wat veranderen, waardoor het gemeentehuis inclusief de raadzaal beter toegankelijk wordt voor minder validen en er meer daglicht binnen kan komen. Dat biedt dan ook weer andere mogelijkheden als het gaat om inrichting en functionaliteit. Want ook dat is een onderwerp: moeten er functionaliteiten worden toegevoegd aan het gemeentehuis?’

Het derde spoor is de uitstraling die het vernieuwde gemeentehuis moet krijgen. ‘Dat is het meest spannende. De sfeer, de aankleding, het gevoel dat het oproept bij mensen.’ En dat is ook het spoor waarbij een beroep wordt gedaan op de creativiteit van de inwoners.

Creativiteit

Ten eerste is er een enquête op dronten.ikpraatmee.nl die ingevuld kan worden. Maar verder wordt Drontenaren gevraagd ook zelf creatief te worden. ‘Of dat nou via een tekening is, een beeldhouwwerk, een gedicht, schilderij, filmpje, vlog, lied, maakt niet uit. Zo lang het maar door de deur van het gemeentehuis past. Als je er maar in verwerkt wat volgens jou de identiteit van Dronten is, hoe die volgens jou wordt verbeeld.’ Tot 10 oktober kunnen inwoners bijdrages inleveren.

Nu is niet iedereen in de gelegenheid om beelden of ideeën ook daadwerkelijk om te zetten in iets tastbaars, maar ook daaraan is gedacht. ‘De ideeën kunnen ook beschrijvend worden gedeeld via de enquête en in De Meerpaal is woensdag 18 september van 15.00 tot 17.00 uur een gratis creatieve bijeenkomst waar materiaal en hulp beschikbaar is.’ Via huisvandegemeente@dronten.nl kunnen mensen zich daarvoor opgeven.

Tentoonstelling

Van al die creatieve uitspattingen wordt een tentoonstelling samengesteld. Bovendien buigt een jury zich over de inzendingen, waarna er prijzen zijn voor de meest originele, mooiste of inspirerende inzendingen. ‘Let wel: het is niet primair een wedstrijd. De inzendingen van alle bewoners vormen de basis voor een uitvraag aan een kunstenaar, die iets gaat maken voor in de hal van het gemeentehuis. De makers van de winnende inzendingen hebben ook een stem in de keuze welke kunstenaar dat moet zijn. Dat leidt dan tot iets dat daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Nee, we hebben nog niet de punten en komma’s gezet van hoe dat eruit gaat zien of wie er in de jury zitten. In ieder geval zullen dat vertegenwoordigers zijn van alle drie de dorpskernen. En nee, ik word niet de juryvoorzitter,’ lacht Siepel. ‘We willen zoveel mogelijk open laten en de inwoners aan het woord laten. We willen het creatieve proces van de inwoners niet verstoren.’

Simultaan hieraan loopt ook een scholentraject. Acht scholen hebben zich hiervoor aangemeld, zowel basisscholen als het middelbaar onderwijs. Meerdere klassen van die scholen gaan aan de slag gaan met en in het gemeentehuis. ‘De kinderen doen mee aan een spel over lokale democratie, zodat ze leren en ervaren hoe die werkt. Maar daarna gaan ze ook, in samenwerking met De Meerpaal, creatief aan de slag. Ook hun inzendingen zullen op de tentoonstelling te zien zijn.’ Zo’n traject wordt ook doorlopen met een aantal mensen uit het asielzoekerscentrum, die een status hebben gekregen en dus in Nederland komen wonen.

Spannend tot het eind

Uiteindelijk moet al die input opleveren hoe de nieuwe publieksruimtes in het gerenoveerde gemeentehuis eruit gaan zien. ‘Een ontwerp dat de komende twintig tot dertig jaar mee kan, een uitstraling die de inwoners kiezen, waar zij zich prettig bij voelen. Als bestuur en gemeenteraad zetten we daarin een stap terug: het woord is echt aan de inwoners. En dat maakt het proces heel spannend. Ja, er zou iets uit kunnen komen wat ik minder mooi vind. Maar daar gaat het dus niet om. Bovendien is ‘mooi’ of ‘niet mooi’ een subjectief begrip. En ik heb er alle vertrouwen in dat er straks iets komt te staan waar Drontenaren trots op kunnen zijn.’

En dan heb je het over het eindresultaat, maar de weg daar naartoe vindt de wethouder net zo spannend. ‘Geweldig toch? Workshops, bijeenkomsten, scholen die meedoen, het beloven een paar hele inspirerende maanden te worden.’ Eind dit jaar moet dan duidelijk zijn hoe de nieuwe publieksruimtes in het gerenoveerde gemeentehuis eruit komen te zien.