Uitkomst enquête: Bezoekers willen 'alles' in Lelycentre kunnen halen

Lelystad - Bezoekers van het Lelycentre willen vooral dat het winkelaanbod gelijk blijft of zelfs wordt uitgebreid. Zodat je 'alles' in het centrum kunt halen. Dit is één van de uitkomsten van de enquête die bewoners en gebruikers van het Lelycentre en omgeving konden invullen.

De opbrengst aan ideeën, wensen, vragen en opmerkingen wordt betrokken bij de uitwerking van de plannen voor de herontwikkeling van het oudste winkelcentrum van Lelystad.

Reden van bezoek

Het merendeel bezoekt het Lelycentre met de auto, gevolgd door de fiets, om te winkelen, naar de markt te gaan op dinsdag of gewoon voor de gezelligheid. Ze vinden het winkelcentrum overzichtelijk, goed bereikbaar en dichtbij.

Wat veiligheid en openbare ruimte betreft zien - vooral bewoners - graag meer toezicht en minder gelegenheid tot langdurig bivakkeren op hangplekken. Op het wensenlijstje staan meer groen, betere bestrating en plaatsing van bankjes in het gebied bovenaan.

Wensen en tips

Bezoekers van het Lelycentre willen vooral dat het winkelaanbod gelijk blijft of zelfs wordt uitgebreid. Zodat je ‘alles' in het centrum kunt halen. Meer winkels en een gevarieerder aanbod trekt ook andere mensen aan. Ook is er behoefte aan meer reuring en levendigheid in het gebied, met een passend gevarieerd woningaanbod. Niet alleen seniorenwoningen, maar een mix aan woningen voor gezinnen, starters en jongeren.

Verbeterpunten

De bewoners en bezoekers zijn minder te spreken over rommel en zwerfvuil in en rondom het centrum. Ook de staat waarin sommige panden verkeren (oud, verloederd) is een doorn in het oog. Ook de bestrating in en rond het Lelycentre moet volgens een deel van de mensen die gereageerd hebben, worden aangepakt.

Positief over herontwikkeling

Over het algemeen zijn mensen tevreden over de sfeer en het winkelaanbod; maar een facelift zoals verwoord in de herontwikkelingsplannen kan het Lelycentre wel gebruiken en wordt door bewoners, bezoekers en ondernemers in het Lelycentre wel toegejuicht. Het winkelcentrum en het gebied rondom kunnen een opknapbeurt gebruiken. Het is belangrijk om daarbij goed te luisteren naar de bewoners, geven de respondenten aan.

Om dat laatste kracht bij te zetten heeft de gemeente inmiddels een etalage ingericht in het Lelycentre met informatie over de plannen en voorbijgangers te attenderen op de ontwikkelingen. Naarmate het planproces vordert en de plannen werkelijkheid worden, wordt deze etalage steeds verder gevuld.

Betrokkenheid

In totaal vulden 179 mensen de enquête in, 67 mannen en 109 vrouwen. In leeftijd variërend; de categorie 21-40 jaar was het meest vertegenwoordigd; 58 mensen. Gevolgd door de categorie 51-40 (44 mensen), 65+ (40 mensen), 41-50 (35 mensen) en tot slot vulden 2 mensen onder de 20 jaar de enquête in.