Gemeente tevreden over resultaten Meerpaal in 2018

Dronten - Het gemeentebestuur van Dronten is tevreden over de resultaten die De Meerpaal in 2018 heeft behaald. Ook de commerciële activiteiten komen steeds beter uit de verf. Er is meer subsidie toegekend dan uiteindelijk noodzakelijk was.

De Meerpaal organiseerde in 2018 een scala aan activiteiten. Zoals de successen van de academie, recreatie en de kunstwerkplaats. Ook heeft de afdeling Welzijn aan de hand van de vijf gemeentelijke themaplannen haar activiteiten georganiseerd. Een meer wijkgerichte aanpak van werken is ingezet: 'Welzijn in de wijk'. Deze transitie sluit aan bij het werken in de vijf wijknetwerken.

Wethouder Peter van Bergen: 'Ik ben tevreden over de resultaten die De Meerpaal in 2018 heeft behaald en de acties die ze in gang hebben gezet om onder andere ontmoeting en verbinding verder te versterken'.

Commerciële activiteiten steeds beter uit de verf

Een aantal activiteiten heeft De Meerpaal nog niet kunnen uitvoeren in 2018. Deze activiteiten zijn onderdelen van de projecten Welzijn in de wijk, gezonde leefstijl, en infotainment en worden in 2019 uitgevoerd. De gemeente heeft daar toestemming voor gegeven. De subsidieaanvraag en subsidietoekenning voor 2018 zijn hoger geweest dan nu achteraf noodzakelijk blijkt. De vaststelling van de subsidie 2018 leidt er dan ook toe dat er per saldo 77.194 euro terugvloeit naar de algemene middelen. Wethouder Ton van Amerongen: 'Ik ben blij te mogen constateren dat de commerciële activiteiten zoals Events steeds beter uit de verf komen. Hopelijk leiden die activiteiten in 2019 tot een positief resultaat'.

Tekort theater in bestemmingsreserve

Door de raad is bij de begrotingsbehandeling 2019 vastgelegd dat theater voortaan onder de gesubsidieerde activiteiten valt. Ondanks dat er meer voorstellingen zijn geweest in het afgelopen jaar en het aantal bezoekers is toegenomen, is het tekort groter dan afgelopen jaren. Dit tekort zal ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve theater. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 is door het college aan De Meerpaal de gelegenheid gegeven een extra bestemmingsreserve van 100.000 euro te creëren te investeren in innovatieve aanpak om financiële tegenvallers van het theater op te vangen en te voorkomen.