D66 Dronten wil meer aandacht voor behoud windhagen en erfsingels

Dronten - D66 vindt de voortgang in het herstel van de erfsingels en windhagen in de gemeente Dronten te traag. De partij wil daarom opnieuw in dit onderwerp investeren en er politieke aandacht voor vragen.

D66 hecht grote cultuurhistorische en ecologische waarden aan deze erfbeplanting. 'De inrichting van de windsingels op een wijze zoals ze van oorsprong bedoeld is en in het bestemminsplan is vastgelegd, kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren', aldus raadslid Rob van der Schans.

Grootschalige sloop

'Een rondgang door het buitengebied leert dat als gevolg van een weinig doortastend beleid van diverse colleges het afgelopen decennium inmiddels sprake is van grootschalige sloop van windsingels en erfbeplanting. Ook blijkt handhaving als gevolg van planologische onvolkomenheden dikwijls niet (meer) mogelijk', aldus Van der Schans. Daarmee is in de ogen van D66 de facto afscheid genomen van de ooit breed door de raad gewaarde ecologische en cultuurhistorische betekenis van de windhagen en erfbeplanting.

Permanente aandacht nodig

'Een permanente aandacht voor de windhagen en erfsingels zal het Drontens buitengebied zowel recreatief, maar ook ecologisch en landschappelijk aantrekkelijker kunnen maken', stelt het D66-raadslid. 'In onze buurgemeente Noodoostpolder heeft men voor een deel het tij kunnen keren'.

D66 heeft vanaf 2007 alle informatie verzameld en daar zogenaamde artikel 33-vragen over gesteld.