Lijst Schopman wil gebruik lachgas weren uit de openbare ruimte

Lelystad - Het Lelystadse raadslid Bart Schopman (Lijst Schopman) maakt zich ernstig zorgen over het gebruik van lachgas rondom parkeerplaatsen, schoolpleinen en horeca. Schopman pleit daarom op een verbod op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte.

Om dat de bereiken, wil de eenmansfractie dat de lokale regels (APV) worden aangepast, met als doelstelling dat lachgas niet meer gebruikt mag worden in de openbare ruimte, als daardoor hinder ontstaat óf de veiligheid of volksgezondheid in gevaar komt. De gemeente Oosterhout heeft een dergelijk verbod al in de APV opgenomen.

'Meer voorlichting nodig'

Schopman vindt dat het legale gebruik van lachgas, zeker gecombineerd met alcohol, een groot gevaar voor de jeugd vormt. 'Uit onderzoek van Trimbos Instituut blijkt dat er veel meer voorlichting nodig is rond lachgasgebruik', licht Schopman toe. Hij vraagt of het Lelystadse college van burgemeester en wethouders bereid is om in overleg met ketenpartners (politie, scholen, verslavingszorg, wijkteams) een campagne op te zetten om het lachgas gebruik tegen te gaan en jongeren bewust te maken van de risico’s ervan.