Juul Baars eert 15e Stadsdichtersdag met gedicht

Lelystad - Juul Baars zou niet de negende stadsdichter van Lelystad zijn als hij niet een speciaal gedicht zou schrijven ter gelegenheid van de opening van de 15e landelijke Stadsdichtersdag, die afgelopen zaterdag plaatsvond in Lelystad.

15 jaar stadsdichtersdag

Steden, streken, dorpen, buurten
wijken, plekken van belang
dwarrelend in woord gegoten
al of niet uit rijm ontsproten
geciteerd in samenhang

Op de plek waar eens de zee lag
en de wind haar woorden sprak
ligt een stad uit klei geboren
biedt aan rijm en metaforen
een poëtisch onderdak

Stad van duizend woordenstromen
stad die beeldspraak warm omvat
stad waar dichters samenkomen
om over hun plek te dromen…
Lelystad, 
poëziestad