Een baan voor gedetineerden

Lelystad - Werkbedrijf Lelystad (WBL) en de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad gaan in een pilot samenwerken om (ex-)gedetineerden na hun detentie aan werk te helpen.

Het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst door directeur Onno Vermooten van Werkbedrijf Lelystad en plaatsvervangend vestigingsdirecteur Peter Hoek van PI Lelystad is hiervoor het startsein.

Toekomst zonder criminaliteit

WBL begeleidt werkzoekende Lelystedelingen naar werk. Ook kunnen Lelystadse ondernemers gebruik maken van de kennis en expertise bij het vinden van personeel. Omdat gedetineerden uit Lelystad uiteindelijk ook weer terugkeren in de gemeente, is een goede samenwerking met de PI Lelystad van groot belang. Onno Vermooten: ‘Ik zie veel kansen om samen iets te betekenen voor de re-integratie van (ex- )gedetineerden. Relevante werkervaring of een baan is cruciaal voor een succesvolle toekomst zonder criminaliteit. Daar heeft de gemeente uiteindelijk ook profijt van.’

Kansen worden vergroot

PI Lelystad beschouwt werk als een belangrijk onderdeel van de detentieperiode en ziet, net als WBL, het liefst dat gedetineerden na hun detentie meteen aan de slag kunnen. Peter Hoek: ‘Als gevangenis doen we ons best om gedetineerden naar een zinvolle dagbesteding toe te leiden na detentie. Maar we kunnen het niet alleen. Door samen te werken met WBL worden de kansen voor (ex-)gedetineerden om zo goed mogelijk terug te keren in de maatschappij vergroot.’

Werkervaring opdoen

Hoe gaat dit in zijn werk? De door PI Lelystad geselecteerde gedetineerden krijgen de kans om via WBL al tijdens het laatste deel van hun detentie werkervaring op te doen in bijvoorbeeld de logistiek of de techniek. Peter Hoek: ‘We kijken daarbij naar iemands motivatie. Wij kunnen faciliteren en stimuleren maar gedetineerden moeten zelf een stap in de goede richting zetten.’ Na afloop van hun detentie worden zij òf toegeleid naar regulier betaald werk òf overgedragen naar de gemeente van herkomst.

In het voorjaar van 2020 wordt beoordeeld of de samenwerking tussen Werkbedrijf Lelystad en de Penitentiaire Inrichting Lelystad kan worden omgezet in een definitieve samenwerking.


Gerelateerd nieuws