St Jansdal wil eigen pendeldienst tussen ziekenhuizen Lelystad en Harderwijk

Lelystad - St Jansdal wil een eigen pendeldienst opzetten tussen haar ziekenhuizen in Lelystad en Harderwijk. Met een achtpersoonsbus zouden mensen dan kunnen worden vervoerd van en naar Harderwijk. De gemeente Lelystad wil een ontheffing verlenen voor de nieuwe openbaar vervoersvoorziening.

Dat is nodig, omdat het openbaar vervoer in Nederland door provincies per concessie wordt verleend aan vervoersmaatschappijen. Lelystad heeft voor wat betreft het stadsvervoer een concessie met Arriva, provinciaal is het busvervoer in handen van OV Regio IJsselmond. Uiteindelijk is het de provincie die over het openbaar vervoer gaat en dus ook nog akkoord moet gaan met de nieuwe pendeldienst. En omdat het hier om twee provincies gaat, geldt dat ook voor de provincie Gelderland. Binnen zes weken moer duidelijk zijn of beide provincies ook akkoord zijn.

Aan de nieuwe busverbinding is de eis gesteld dat er alleen gereden mag worden met achtpersoonsbussen en dat er alleen een halte mag komen in de nabijheid van het ziekenhuis. De nieuwe bus mag ten slotte geen concurrent worden van de andere stads- en streekbussen.

Niettemin kan er met de pendeldienst wel tegemoet worden gekomen aan Lelystedelingen die niet met eigen vervoer bij het ziekenhuis in Harderwijk kunnen komen, als dat nodig is voor ziekenhuisbezoek voor henzelf of voor een dierbare die daar ligt.

De ontheffing geldt in eerste instantie voor de periode van 4 september tot en met 4 maart volgend jaar.

Gerelateerd nieuws